Ook kindcentra Olst en Wijhe ontkomen niet aan stijgende kosten

De hoge inflatie, de sterk gestegen bouwprijzen en de oplopende rente zijn nationale en internationale economische ontwikkelingen die ook de gemeente Olst-Wijhe raken. Voor het realiseren van de kindcentra in Olst en Wijhe betekent dit dat de kosten hoger zijn dan enkele jaren geleden berekend. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom de gemeenteraad voor om ter compensatie van de stijgende kosten extra geld beschikbaar te stellen.

Voor het kindcentrum in Olst gaat dit om 50.000 euro per jaar en voor het kindcentrum in Wijhe om 70.000 euro op jaarbasis. Daarnaast stelt het college voor om het geld te gebruiken dat nog vrijkomt vanuit de verkoop en herbestemming van de oude schoollocaties straks voor andere doeleinden. Al eerder had de gemeenteraad dit als mogelijkheid achter de hand gehouden.

In totaal betekent dit voor het kindcentrum Olst in plaats van de geraamde 10,1 miljoen euro een investering van 16,8 miljoen euro. Voor Wijhe betekent het een investering van 15,2 miljoen euro in plaats van de begrootte 10,4 miljoen. De investeringen beslaan een periode van 50 jaar.

Ook andere partners dragen bij aan oplopende kosten

Samenwerking staat voorop in het project Scholen voor Morgen en alle partijen hebben en voelen een verantwoordelijkheid om de opgelopen kosten te dragen. Daarom dragen, naast de gemeente, ook De Mare, mijnplein, KOOS en de Bieënkorf bij om de stijgende kosten het hoofd te bieden. Dit gebeurt straks via een verhoging van de jaarlijkse huur. De impact is voor de gemeente wel het grootst, omdat de gemeente de wettelijke plicht heeft om de nieuwbouw van het basisonderwijs te financieren.

Kindcentrum Olst

Het kindcentrum Olst biedt straks onderdak aan twee scholen, Opwaardz van De Mare en IJsselwijs van Mijnplein. Ook de kinderopvang en BSO van KOOS komen er. Ook komt er een gymzaal ter vervanging van de oude gymzaal aan de Watertorenstraat. Daarnaast is er ruimte voor andere functies zoals de GGD, logopedie en fysiotherapie. Het energieneutrale kindcentrum wordt gebouwd bij het Averbergen. Het is de bedoeling dat het eind 2025 begin 2026 in gebruik genomen kan worden.

Kindcentrum Wijhe

In het kindcentrum Wijhe komen straks de scholen De Wije van De Mare en de Mijnpleinschool Wijhe. Ook de kinderopvang van De Bieënkorf neemt zijn intrek in dit gebouw. Dit wordt mogelijk nog aangevuld met logopedie, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdgezondheidszorg. De locatie voor het kindcentrum is het SPOC. De verwachting is dat dit kindcentrum eind 2026 begin 2027 klaar is.

Huren als eigenaar

Het realiseren van de kindcentra gebeurt via het model Huren als een Eigenaar. Hierbij wordt Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) de eigenaar van het gebouw en verhuurt aan de gemeente en de partners. SMV heeft veel ervaring op het gebied van ontwikkelen en onderhouden van energieneutrale kindcentra. De gemeenteraad bespreekt op maandag 13 maart het voorstel van het college voor de financiën.

Powered by WPeMatico