“Noaberschap betekent op dit moment thuisblijven én oog houden voor elkaar. Pas goed op jezelf en je omgeving”

Beste Overijsselaars,
De hele wereld is inmiddels zwaar getroffen door de coronacrisis, de menselijke en economische impact is immens. Het dagelijks leven in Overijssel staat volledig op z’n kop. Door mensen die ziek worden, door thuiswerken, de sluiting van scholen, sportclubs en horeca. Als provincie van het noaberschap is dat een vreemde gewaarwording.
Door Commissaris van de Koning Andries Heidema
Noaberschap betekent op dit moment dat dat we zoveel als mogelijk thuis blijven, onze bewegingsvrijheid beperken, maar tegelijkertijd ook blijven omzien naar elkaar, naar de kwetsbaren in onze samenleving. Blijf dit vooral doen, wees creatief. Laten we met z’n allen oog houden voor de mensen om ons heen. Op allerlei manieren kunnen we elkaar door deze crisis heen helpen.
In de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar diegenen die in Overijssel in de persoonlijke sfeer direct te maken hebben met de gevolgen van de ziekte. Onze dank gaat uit naar alle mensen die zich inzetten voor het overeind houden van onze samenleving. We zijn trots op jullie enorme inzet. We leven daarnaast mee met alle mensen die besmet zijn, mensen die ernstig ziek zijn en vechten voor hun leven. We wensen jullie en jullie naasten veel sterkte toe.
Als provinciebestuur laten we, zo goed en zo kwaad als het kan, het werk van de provinciale organisatie zo veel mogelijk doorgaan. Op dit moment kijken we vooral wat gedaan kan worden voor onze samenleving, voor bedrijven, ondernemers en werknemers. Ondernemers in onze provincie ervaren en ondervinden nog veel meer dan wijzelf de gevolgen van de coronacrisis. Vanuit onze organisatie proberen we zoveel mogelijk de opdrachten en werkzaamheden die we uitzetten bij ondernemers in gang te houden. Daarnaast zijn we extra alert om te zorgen dat corona geen remmende werking heeft op het op tijd betalen van facturen. De regering heeft daarnaast een noodpakket voor banen en de economie aangekondigd, met daarin een aantal maatregelen. Waar mogelijk bieden we hulp met kennis en expertise.
De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren houden ons allemaal bezig. De situatie is onwerkelijk, de menselijke en economische impact is enorm. In ons openbaar vervoer wordt de dienstregeling aangepast, vele evenementen zijn afgelast of verzet. Met al deze organisaties zijn we in overleg over de impact van deze maatregelen en wat we als provincie hierin kunnen betekenen.
Tot slot: deze crisis zal nog wel even voortduren. Vanuit onze maatschappelijke positie staan we open voor initiatieven uit de Overijsselse samenleving, sluiten we aan bij initiatieven waar we dat kunnen en springen we in op gaten die ontstaan. Wij hebben vertrouwen in de kracht en de veerkracht van ons als Overijsselaars en zijn ontzettend trots en dankbaar voor ieders inzet en de wijze waarop jullie omkijken naar elkaar. De crisis brengt veel onzekerheid mee, maar we vertrouwen op een gezonde toekomst. Pas goed op jezelf en je omgeving.
Het bericht “Noaberschap betekent op dit moment thuisblijven én oog houden voor elkaar. Pas goed op jezelf en je omgeving” verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht “Noaberschap betekent op dit moment thuisblijven én oog houden voor elkaar. Pas goed op jezelf en je omgeving” verscheen eerst op Salland TV.