NS en gemeente Deventer onderzoeken wonen, werken, ontmoeten en mobiliteit rond station Deventer

De gemeente Deventer en NS gaan samen de mogelijkheden onderzoeken voor wonen, werken, leren, ontmoeten én een mobiliteitshub in het gebied rondom het station van Deventer. Het gaat om drie locaties: het voormalige Post-NL-terrein aan de Diepenveenseweg, de P+R-locatie achter Saxion en Tauw, en het volkstuinencomplex aan de Rozengaarderweg. Wethouder Liesbeth Grijsen van de gemeente Deventer en Maarten Haverkamp van NS ondertekenden vrijdag 3 februari een samenwerkingsovereenkomst met daarin afspraken over het onderzoek.

De locaties van NS rond het station in Deventer maken deel uit van de Kien. De gemeente Deventer werkt hier samen met onderwijsorganisaties en bedrijfsleven aan de ontwikkeling van een ‘stadscampus’: een combinatie van wonen, werken, ontmoeten en leren. De nabijheid van goed openbaar vervoer maakt dit een aantrekkelijke woon- en werklocatie.
Wethouder Liesbeth Grijsen: ‘Met deze overeenkomst zetten we een belangrijke stap op weg naar verwezenlijking van stadscampus de Kien. Zo zorgen we dat Deventer ook de rest van deze eeuw een fijne en leefbare stad blijft voor jong en oud.’

Maarten Haverkamp, NS regiodirecteur NoordOost: ‘Het onderzoek dat we gaan doen is erop gericht om de ruimte toekomstgericht in te richten en mobiliteit zo te organiseren dat optimale duurzame bereikbaarheid ontstaat voor iedereen die werkt, woont en recreëert in de gebieden rond het station. Een belangrijke stap voor ons en voor Deventer.’

De komende tijd werken gemeente en NS samen aan uitgangspunten voor de ontwikkeling van de drie deelgebieden. Ze onderzoeken daarbij ook de financiële haalbaarheid. Het betrekken van belanghebbende partijen bij de verkenning, zoals omwonenden, omliggende bedrijven, en gebiedscoöperatie De Rozengaard is eveneens onderdeel van de afspraken.

Duurzame inrichting Bij het onderzoek kijken gemeente en NS nadrukkelijk ook naar een aantrekkelijke en duurzame inrichting van de toekomstige openbare ruimte. Dat betekent dat er ruimte komt voor groen, dat er rekening wordt gehouden met klimaatverandering en dat er ook buiten mogelijkheden zijn om te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Goede en duurzame bereikbaarheid voor bewoners en voor studerende en werkende bezoekers is een ander belangrijk aspect dat NS en gemeente meenemen in het onderzoek. Voor de huidige P+R-locatie wordt gedacht aan een ‘mobiliteitshub’: een plek op loopafstand van het centrum en van woningen, kantoren en scholen waar je niet alleen je auto kunt parkeren, maar ook een deelfiets of een deelauto kunt huren. De 30 miljoen euro versnellingsgelden die Deventer onlangs van de rijksoverheid kreeg, gaan voor een deel naar dit soort ontwikkelingen in de Kien.

Er is nog niets definitief: NS maakt tijdens deze verkenningsfase eerst één of meer Masterplannen voor het gebied. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om hier al dan niet mee in te stemmen. Daarna volgen nog de gebruikelijke ruimtelijke procedures en vergunningverlening.