Onderzoek nieuwbouw school op terrein naast politiebureau Holterweg

De gemeente gaat onderzoeken of de vervangende nieuwbouw voor het voortgezet speciaal onderwijs op het terrein aan de Holterweg, naast het politiebureau, beter is dan aan de huidige locatie aan de Splithofstraat.

De nieuwe school moet ook ruimte bieden aan een aantal VSO-leerlingen (voortgezet speciaal onderwijs) die nu nog met het leerlingenvervoer naar VSO-scholen in de wijde omtrek gaan. De gemeente vindt dat leerlingen die in Deventer wonen, in hun eigen stad naar school moeten kunnen. De gemeenteraad heeft 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuw schoolgebouw voor 125 leerlingen.

Wethouder Ilse Duursma (onderwijs): “Heel mooi dat de raad begin dit jaar geld beschikbaar heeft gesteld voor vervangende nieuwbouw voor het voortgezet speciaal onderwijs. Ik vind het belangrijk dat kinderen in hun eigen gemeente naar school kunnen. Dat geeft kinderen meer rust en het draagt bij aan de sociale binding.”

Locatie

De gemeente en het schoolbestuur (SOTOG) keken naar de Splithofstraat als bouwlocatie voor de VSO-school. Tijdens het ontwerpproces is het schoolbestuur een aantal beperkingen tegengekomen op die locatie. Er is vervolgens gezocht naar alternatieve locaties. Er is mogelijk een geschiktere plek: het onbebouwde terrein aan de Holterweg naast het politiebureau. Dat gaan de partijen nu eerst onderzoeken, in samenspraak met de buurt.

Onderzoek

De grond naast het politiebureau is in bezit van de gemeente. In het onderzoek wordt de financiële haalbaarheid onderzocht, maar ook zaken als geluid, verkeer en milieu. Het onderzoek duurt ongeveer 3 maanden. Een voordeel van de locatie is de ruimte, de centrale plek, goede uitvalswegen en de nabijheid van het Etty Hillesum Lyceum.

Gesprek met de buurt Het schoolbestuur en de gemeente gaan begin 2023 in gesprek met de buurt, om het met elkaar te hebben over de eventuele komst van VSO Deventer op deze locatie. Dit gesprek is onderdeel van het onderzoek. Op basis van de uitkomst van het onderzoek doet het college een voorstel aan de gemeenteraad. De raad neemt het uiteindelijke besluit.

VSO Deventer

Op dit moment gaan er ongeveer 40 leerlingen naar de VSO-school in Deventer. Bij de nieuwbouw gaat de gemeente uit van 125 leerlingen.

Splithofstraat

Het gebouw aan de Splithofstraat wordt gedurende het onderzoek gebruikt voor maatschappelijke doelen. De locatie blijft tot die tijd in beeld als mogelijke plek voor de VSO-school.