Provincie wil hoogspanningskabels ondergronds

De provincie Overijssel gaat kijken hoe ze mee kan werken aan het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in Raalte (en in Almelo, Enschede en Deventer). De provincie neemt dan de helft van de kosten die de gemeente zou hebben voor haar rekening. Provinciale Staten moeten nog instemmen.
Door Thijs de Bree

Het gaat om hoogspanningsleidingen die door bewoond gebied lopen. Die kunnen tot gezondheidsproblemen leiden. Hoewel wetenschappers hier geen helder uitsluitsel over bieden, wil de overheid en netwerkbeheerder TENNET uit voorzorg meewerken aan het verplaatsen of ondergrond brengen van deze leidingen. Daarnaast biedt het verleggen van leidingen koppelkansen, bijvoorbeeld in ruimtelijke ontwikkeling, sociale kwaliteit, leefbaarheid of energietransitie.

We zijn hierover al enige tijd in gesprek met de betreffende gemeenten. De intentie die wij nu uitspreken maakt het mogelijk om in de gemeenten serieus te gaan kijken naar de zogeheten verkabeling van deze leidingen. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor de inwoners van de vier gemeenten. Het is nu aan de gemeenten om al dan niet met uitgewerkte plannen te komen. Zij moeten daarvoor zelf voldoende middelen vrij willen maken. Uiteraard zetten we het goede overleg met de gemeente hierover voort, en proberen zo snel mogelijk met voorstellen naar de gemeenteraden en Provinciale Staten te komen.

Het bericht Provincie wil hoogspanningskabels ondergronds verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Provincie wil hoogspanningskabels ondergronds verscheen eerst op Salland TV.