Salland als agrotoeristische bestemming

Salland Marketing en Salland Boert en Eet Bewust hebben de handen ineengeslagen om samen te werken aan een betere positionering van Salland als agrotoeristische vrijetijdsbestemming. Hierbij wordt gefocust op zowel de toeristen van buiten, als recreanten binnen de regio.
Door de Kracht van Salland

Agrotoerisme is recreatie op het agrarische platteland. Het maakt deel uit van de zogenaamde verbrede landbouw, waarbij landbouw niet alleen gericht is op voedselproductie. In het najaar van 2019 waren er drie regiobijeenkomsten waarbij ondernemers uit de toeristisch-recreatieve sector aan tafel gingen met ondernemers uit de agrarische sector. Uit deze ‘brainstormsessies’ zijn verschillende ideeën ontstaan die de komende tijd verder worden uitgewerkt. Salland Marketing en Salland Boert en Eet Bewust willen de resultaten introduceren voor het nieuwe toeristische seizoen 2020.

Het bericht Salland als agrotoeristische bestemming verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Salland als agrotoeristische bestemming verscheen eerst op Salland TV.