Sproeiverbod voor delen van Salland

Onherstelbare natuurschade dreigt door droogte. Daarom hebben de waterschappen een sproeiverbod ingesteld

Die gelden voor de directe omgeving van kwetsbare natuurgebieden. Waterschap Vechtstromen kan op de hoge zandgronden geen water aanvoeren vanuit het IJsselmeer, laat het weten. De natuur is daardoor afhankelijk van grondwater en regenval. En daar is een tekort aan.

In een gebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht dreigt het neerslagtekort op te lopen naar meer dan 250 millimeter, meldt het waterschap. In de droge jaren 2018, 2019 en 2020 is gebleken dat bij een dergelijk neerslagtekort onherstelbare schade aan kwetsbare natuur dreigt.

Voor het gebied ten noorden van de Vecht is de situatie met een neerslagtekort van circa 169 mm op dit moment minder nijpend, maar ook hier houden ze de situatie nauwlettend in de gaten.

Onttrekken uit vijvers verboden

Per 27 juni gold er al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied. ‘Daarnaast verzoeken we ondernemers, inwoners en agrariërs met klem zuinig om te gaan met oppervlaktewater en goed op te letten of onttrekken van oppervlaktewater nog mogelijk is volgens de beregeningsregeling en hierover in contact te blijven met collega-ondernemers en het waterschap.’’

Handhavers van het waterschap controleren streng op de naleving van de beregeningsregeling en de afgekondigde onttrekkingsverboden, laat het waterschap Overijssel weten.

Neerslagtekort

Het gemiddelde landelijke neerslagtekort staat nu volgens het KNMI op 258 millimeter en zal volgende week oplopen naar ongeveer 275 millimeter. Het tekort nadert de stand van het droge jaar 2018, maar is nog lang niet zo hoog als in het recordjaar 1976. Toen kwam het neerslagtekort ruim oven de 300 millimeter uit.

Sinds begin augustus geldt voor het inlaatgebied Terwolde in de Noordelijke IJsselvallei al een onttrekkingsverbod. Dat meldt waterschap Vallei en Veluwe. Akkerbouwers in dat gebied mogen geen oppervlaktewater gebruiken voor hun gras en mais.

Het waterschap: ,,Deze maatregel is nodig omdat water inlaten bij de gemaal Terwolde niet meer lukt bij de huidige lage IJsselstand.’’

.