Stedenbouwkundige visie voor het SPOC-terrein Wijhe vastgesteld 

Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe heeft de stedenbouwkundige visie voor het SPOC-terrein in Wijhe vastgesteld. Met deze visie wordt de ruimtelijke kwaliteit van het SPOC-terrein bewaakt en kunnen nieuwe initiatieven hieraan worden getoetst. De visie is samen met (sport)verenigingen, onderwijs en kinderopvang opgesteld. 

Op het SPOC-terrein in Wijhe worden veel activiteiten gestart vanuit verschillende (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties, zoals de aanleg van een pumptrackbaan, padelbanen, fietsbrug, fietsroute(s) en een kindcentrum. Afgelopen maart heeft het college van B&W aangegeven behoefte te hebben aan een totaaloverzicht van alle lopende en toekomstige plannen op het SPOC-terrein, zodat alles goed op elkaar afgestemd kan worden.

Twee belangrijke kaders
De stedenbouwkundige visie ondersteunt twee belangrijke kaders:

  1. Het SPOC is de locatie in Wijhe waar inwoners elkaar ontmoeten op het gebied van sport, onderwijs en cultuur.
    Er is geen ruimte voor woningbouw en/of andere activiteiten.
  2. Bij de inrichting van het SPOC-terrein en de toegangswegen ernaar toe geldt het ‘spreiden-en-scheiden’-principe.
    Dat houdt in dat gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk gescheiden wordt van ongemotoriseerd verkeer.

Weten hoe de stedenbouwkundige visie eruit zit?
Kijk dan op https://www.olst-wijhe.nl/stedenbouwkundigevisiespoc.