Tegenvaller voor de ontwikkeling van de Noordmanshoek in Wijhe

Stichting De Noordmanshoek weet nog niet of ze kunnen rekenen op extra ambtelijke ondersteuning om tot een volwaardig landschapsplan voor de Noordmanshoek in Wijhe te komen. De raad van de gemeente Olst-Wijhe besloot dat het voorstel om ruim 123.000 euro hiervoor beschikbaar te stellen nog niet besluitrijp was. De verantwoordelijke Wethouder slaagde er onvoldoende in de vooral financiële zorgen bij de fracties weg te nemen. Hij toonde begrip voor de zorgen nu de raad weer om flink wat geld wordt gevraagd ter waarde van 123.000 euro waarvan er 20.000 uit een provinciale subsidie bestaat.

Het bericht Tegenvaller voor de ontwikkeling van de Noordmanshoek in Wijhe verscheen eerst op Salland TV.