Waterschap start controle op schoonmaak van sloten met satelliet

Digi-schouw nu echt van start

Waterschap start controle op schoonmaak van sloten met satelliet

Dit najaar controleert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) voor eerst in het ‘echie’ het schoonmaken van sloten door gebruik te maken van satellietbeelden. Uit een eerdere test met speciale software bleek dat deze digitale slotencontrole zowel tijdwinst oplevert als kosten bespaart. WDODelta is het eerste waterschap in Nederland dat deze nieuwe werkwijze hanteert.

Ieder jaar controleert het waterschap 8.000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt. Het gaat hierbij om een totale lengte van ongeveer 2.500 km. Tot voorheen was hiervoor de inzet nodig van veel medewerkers. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren. Dit is efficiënter en bespaart kosten. Met deze ‘digi-schouw’ brengen satellietbeelden in kaart hoe de sloten zijn onderhouden en zijn schoongemaakt door eigenaren en onderhoudsplichtigen, zoals gemeenten en agrariërs. Medewerkers hoeven hierdoor in het veld alleen nog die locaties te beoordelen die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen.

Hoe wordt de controle uitgevoerd?

In de periode eind oktober-half november maakt een satelliet foto’s van het hele werkgebied. Een computerprogramma analyseert de foto’s en beoordeelt in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Sloten met te veel begroeiing worden als ‘niet schoon’ beoordeeld. Eigenaren en onderhoudsplichtigen van deze sloten ontvangen een brief met het verzoek om alsnog de sloot te onderhouden.

Bestuurslid Herman Odink: “De resultaten uit de vorig jaar gehouden proef in een klein gebied zijn positief. Het systeem functioneert goed. Daarom gebruiken we het vanaf nu voor ons hele werkgebied. Spannend, maar ook ontzettend leuk. Ook in de watersector staat digitalisering en innovatie niet stil. Daar willen we ons voordeel mee doen.”

Aan- en afvoer water

Het waterschap controleert ieder jaar in november of de zogenoemde ‘schouwsloten’ goed zijn schoongemaakt. Dit is noodzakelijk, omdat achterstallig onderhoud kan leiden tot wateroverlast of beperkingen in de aan- en afvoer van water. In het werkgebied dat zich grofweg uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen controleerden voorheen zo’n 60 medewerkers in het veld met een iPad de sloten. Hier waren ze ongeveer een week mee bezig.Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Waterschap start controle op schoonmaak van sloten met satelliet verscheen eerst op Salland TV.