WOZ beschikking, een korte vraag stellen scheelt tijd en geld

Deze weken krijgen bewoners de WOZ-beschikking in de bus. De waarde is een schatting die de gemeente maakt en gemiddeld stijgt de WOZ-waarde dit jaar met zeventien procent, meldt toezichthouder de Waarderingskamer. De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2023 is de waarde van je eigen woning als deze zou worden verkocht op 1 januari 2022. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen. De waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst en het waterschap.

Minder WOZ is minder belasting betalen

In het jaar 2021 zijn de huizenprijzen fors gestegen, dus is de WOZ meegestegen. Na het ontvangen van de aanslag is er een periode van zes weken om bezwaar te maken bij de betreffende gemeente. Verschillende belastingen voor woningeigenaren worden bepaald op basis van de WOZ, zoals de onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait. Gaat de WOZ-waarde omlaag, dan wordt er dus ook minder belasting betaald.

Veel tijd en geld kwijt met bezwaarprocedures

Ruud Kathman van de Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering WOZ van gemeenten. “Wat wij belangrijk vinden, is dat er controle moet zijn als dit nodig is maar dat de we naar duidelijkheid niet te moeilijk moet zijn, ” aldus Kathman.

“Commerciële partijen zijn er genoeg en als mensen denken dit niet zelf helder te kunnen krijgen, kunnen ze zich hiertoe wenden maar de ervaring leert dat dit vooral erg lang kan duren. Uiteindelijk moet je toch weer bij je eigen gemeente zijn. De Waarderingskamer adviseert mensen zelf naar de gemeente te bellen bij twijfel over de eigen WOZ-situatie. “Nog voordat het bewaar maken aan de orde is, kan er al duidelijkheid worden gegeven. Commerciële partijen wachten tot dat bezwaren formeel gemaakt kunnen worden en dan zit je met wachten op hoorzittingen, dat kan wel een jaar duren. Hier ben je zelf niet bij gebaat en ook de gemeenten niet.”

Ingewikkeld
Veel mensen vinden de regelgeving over regionale belastingen best ingewikkeld. In onderstaande video van de DOWR, de regionale samenwerking tussen Deventer, Olst-Wijhe en Raalte wordt uitgelegd hoe de tarieven tot stand komen.

Heb je vragen omtrent je eigen WOZ situatie? Ook op https://www.eigenhuis.nl/zoekresultaat?q=woz-waarde zijn veel antwoorden te vinden.