Alleen Ulebelt krijg vuurwerkvrije zone

Alleen rond de Ulebelt willen burgemeester en wethouders een vuurwerkvrije zone instellen. Bewoners en instellingen hebben er verder geen behoefte aan. Ook niet aan een grote centrale vuurwerkshow.  Naar aanleiding van een motie van GroenLinks, onderzocht het college de behoefte aan het instellen van vuurwerkvrije zones in Deventer.

Niet in eigen wijk
Uit een enquête onder het digipanel, waarin 900 Deventenaren hun mening gaven, blijkt dat een meerderheid van 71% voor vuurwerkvrije zones is rond bepaalde locaties zoals een dierenasiel of zorglocatie. Maar niet in de eigen wijk. Een derde van de respondenten is voor een algeheel vuurwerkverbod in Deventer.

Zorginstellingen hebben geen behoefte
De gemeente heeft vijftien instellingen gevraagd of zij en hun bewoners behoefte hebben aan een vuurwerkvrije zone rond hun locatie. Ongeveer de helft van de instellingen heeft gereageerd. Alleen de Ulebelt ziet graag een vuurwerkvrije zone rondom de kinderboerderij.

APV aanpassen
Om politie en Team Toezicht en handhaving de mogelijkheid te geven op het handhaven in de vuurwerkvrije zone, gaat de gemeente de APV aanpassen.

Geen centrale vuurwerkshow
Het college gaat geen centrale vuurwerkshow organiseren. Hoewel er meer voorstanders zijn dan tegenstanders, is het effect op de hoeveelheid particulier vuurwerk dat wordt afgestoken beperkt. Deventer heeft geen traditie met ernstige overlast tijdens de jaarwisseling. Bij een vuurwerkshow met veel publiek zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.