Bokashi-materiaal ingezet als bodemverbeteraar

Op initiatief van ‘Bij de Oorsprong’ en agrariërs Wienen en Neimeijer is de gemeente Raalte eind vorig jaar gestart met de pilot Bokashi. Bladafval is, door het tien weken luchtdicht in een depot te verpakken en door toevoeging van onder andere micro-organismen, omgezet tot organisch Bokashi-materiaal. Het depot is vandaag geopend. De komende periode zetten de beide agrariërs en de gemeente het materiaal in als bodemverbeteraar.

Voor de pilot is een deel van het blad uit bladbakken en blad wat vrijkomt bij groenwerkzaamheden van de gemeente gebruikt. Het bladafval wordt op een optimale en verantwoorde wijze in eigen gemeente ingezet. Het Bokashi-materiaal heeft een positieve werking op de grond. Het verbetert de vochthuishouding en zorgt voor betere beluchting en extra voeding. De gemeente zet de bodemverbeteraar op een aantal gemeentelijke groenstroken in. Om het effect te meten wordt de ene helft van de betreffende groenstroken voorzien van Bokashi-materiaal en de andere helft niet.

Het initiatief voor de pilot komt vanuit de samenleving en levert een mooie bijdrage aan de circulaire economie. De productie van Bokashi-materiaal is kostenneutraal en bij het omzettingsproces komt geen CO2 vrij. Kortom: een win-winsituatie voor de gemeente en de agrariërs. Het vervolg van de pilot wordt in de loop van 2019 aan de hand van de resultaten bepaald.

Het bericht Bokashi-materiaal ingezet als bodemverbeteraar verscheen eerst op Salland TV.