Minister Ank Bijleveld geeft startsein Overijssels project maatschappelijke diensttijd

Op maandag 4 maart heeft minister Ank Bijleveld het startsein gegeven voor het maatschappelijke diensttijd project “Wereldmeiden. Vrouwennetwerk Carree nam hiervoor het initiatief. Het project is erop gericht om meiden die als vluchteling net in Nederland zijn te helpen om een sociaal netwerk op te bouwen. Dat gebeurt door hen in contact te brengen met andere meiden die al langer in Nederland zijn en meiden bij sportclubs. Lijsttrekker Eddy van Hijum is erg enthousiast over dit project: “Je inzetten voor elkaar is heel veel waard en dat is waar we in Overijssel heel goed in zijn. Noaberschap meegeven aan de volgende generatie en aan vluchtelingen die net in Nederland zijn, is gewoon heel waardevol. De les die je leert met dit soort activiteiten neem je de rest van je leven met je mee. Ik zie ook mogelijkheden voor samenwerking met Defensie door jongeren op te leiden tot reservist. Ik heb de minister gevraagd te kijken of zij hiervoor mogelijkheden ziet”.

Maatschappelijke diensttijd

Met de maatschappelijke diensttijd wil het kabinet bevorderen dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. De diensttijd is breed toegankelijk voor alle jongeren. Het doel is om de maatschappelijke diensttijd zo vorm te geven dat het ook jongeren aantrekt die nu nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat nog meer te doen. Ank Bijleveld: ” Dit project is een mooi maatschappelijk initiatief waar we allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen. Defensie gaat werk maken van de maatschappelijke diensttijd, ook in Overijssel.

Susan Faal, kandidaat voor Provinciale Staten legt uit waarom het CDA Overijssel zo blij is met ‘Wereldmeiden project: “Het CDA in Overijssel omarmt dit initiatief van het kabinet en wil in Overijssel de maatschappelijke diensttijd stimuleren samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het onderwijs”.

Wereldmeiden

In een groep van vijftien meiden gaan nieuwkomers tien weken lang verschillende sporten uitproberen. De groep bestaat uit vijf meiden die zelf als vluchteling naar Nederland zijn gekomen en inmiddels hun draai redelijk gevonden hebben, vijf sportieve Nederlandse meiden en vijf Meiden die nog maar net in Nederland wonen en nog moeten wennen in Nederland. De laatste groep kiest na deze tien weken een sport om die vervolgens vijftien weken verder te verkennen. Alle nieuwe meiden krijgen een buddy tijdens het project. De maatschappelijke diensttijd duurt in totaal daarmee 30 weken. En kost de MDT-ers gemiddeld 1,5 uur per week, Het project Wereldmeiden is een Project voor de Provincie Overijssel en is verdeeld in vijf regio’s om afstanden niet te groot te maken. Per regio zijn er twee groepen gemaakt. Een groep van 14-18 jaar en 19-29 jaar. In totaal worden er 300 meiden mee bereikt.

Het bericht Minister Ank Bijleveld geeft startsein Overijssels project maatschappelijke diensttijd verscheen eerst op Salland TV.