Deventer krijgt Raad van Kinderen

Deventer is een van de 5 Nederlandse pilotgemeenten die een Raad van Kinderen krijgt. Dit betekent dat kinderen een heuse stem krijgen in de politieke besluitvorming. De Raad van Kinderen gaat nadenken over oplossingen voor kinderen die opgroeien in armoede.

Wethouder Jan Jaap Kolkman onderschrijft het belang van een Raad van Kinderen. “Er zijn veel onderwerpen waar wij als gemeente over besluiten, die veel effect hebben op de jeugd. We doen altijd ons best om over de belangen van kinderen na te denken, maar wij denken als volwassenen. Niemand weet beter wat belangrijk is voor kinderen dan de kinderen zelf.”

Armoede

Belangrijke onderwerpen voor de kinderraad zijn de aanpak van kinderarmoede en hun deelname aan de maatschappij. Kolkman: “Armoede in een gezin heeft een enorm negatief effect op kinderen. Het beïnvloedt hun hele ontwikkeling, waardoor zij echt een achterstand oplopen in de maatschappij. Het uitgangspunt in Deventer is dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kunnen meedoen. Daar zetten we ons samen met scholen, organisaties en bedrijven voor in. Met behulp van de kinderraad kunnen we hopelijk het aanbod nog beter laten aansluiten bij de vraag.”

Plan van aanpak

Hoe de kinderraad er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Nu duidelijk is dat Deventer een van de pilotgemeenten wordt, kan een projectplan gemaakt worden. Daar komt ook in te staan hoe de Raad van Kinderen wordt samengesteld en wat de startdatum is. De andere gemeenten die een kinderraad krijgen zijn Groningen, Den Haag, Leiden en Breda.

Missing Chapter Foundation

De pilot is een samenwerking met de Missing Chapter Foundation, opgericht door Prinses Laurentien. Deze organisatie zet zich in om kinderen een stem te geven in besluitvorming en zo de belangen van toekomstige generaties mee te nemen. Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Zij geven adviezen over mogelijke oplossingen. Bedrijven en organisaties gaan hiermee aan de slag.

Kinderarmoede-index

In samenwerking met de andere deelnemende steden Groningen, Den Haag, Leiden en Breda ontwikkelt de Raad van Kinderen ook de Kinderarmoede-index. Deze index geeft inzicht in de collectieve inspanningen in Nederland op het gebied van armoede. De index voedt discussies binnen en tussen gemeenten en biedt de gemeenten hulp bij een effectieve aanpak van armoede.