Deventer meldt Zandweerd aan als proeftuin aardgasvrije wijken

Deventer heeft de wijk Zandweerd aangemeld bij de rijksoverheid als proeftuin voor aardgasloze wijken. Dit past in de duurzaamheids- en energiedoelstellingen van het college en de raad en is de volgende stap in de versnelling en opschaling van initiatieven voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen/wijken in Deventer en de regio.

Het ministerie van BZK heeft alle gemeenten opgeroepen uiterlijk 1 juli 2018 voorstellen in te dienen voor proeftuinen met als doel om per gemeente ongeveer 500 bestaande woningen op termijn aardgasvrij te maken. Per proeftuin is 4 tot 5 miljoen euro beschikbaar.

Ambitie
Frits Rorink, wethouder milieu: “Ook in Deventer gaan we van het aardgas af. Hoe dat gebeurt, bepalen we samen. Met Woonbedrijf ieder1, Rentree, De Marken, Eigen Bouw, Enexis Groep en provincie Overijssel hebben we samenwerkingsafspraken en een uitvoeringsagenda gemaakt om ruim 12.000 huurwoningen fossielvrij te maken. Uitgangspunt is dat de maandelijkse energie- en huurkosten voor bewoners nu en in de toekomst betaalbaar blijven”.

Leerproces
De proeftuinen zijn bedoeld om te leren hoe met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere betrokken partijen een bestaande woonwijk succesvol aardgasvrij gemaakt kan worden. Hoe met aardgasvrije wijken de woon- en leefomgeving verbeterd kan worden, de energierekening betaalbaar kan blijven en de aanpak kosteneffectief kan worden uitgevoerd op grotere schaal.

Selectie
Voor het eind van de kabinetsperiode moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij (of klaar voor het afkoppelen van het aardgas) worden gemaakt. Het rijk stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin.

Het ministerie selecteert 20 aanvragen op basis van vijf criteria. De proeftuin moet starten in 2018, een onderscheidend alternatief bieden voor aardgas, opschaalbaar zijn, samen met partners worden uitgevoerd en er moet een uitvoeringsplan zijn vastgesteld door het college.

Sterk
De Deventer aanvraag maakt grote kans. De woningcorporaties, provincie en Enexis Groep zijn volwaardige partners en werken graag mee aan de proeftuin. Het uitvoeringsplan bevat drie onderscheidende elementen. In het gezamenlijk project Fossielvrij en Betaalbaar Wonen Deventer is Zandweerd al geselecteerd voor de aanpak van bijna 500 corporatiewoningen vanaf 2018.

Warmtewinning uit gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt kansen voor een duurzaam warmtesysteem. Dit nieuwe warmtenet kan warmte leveren aan zo’n 5.000 woningen in Zandweerd, Borgele en Keizerslanden. Later kan het netwerk worden uitgebreid met warmtebronnen zoals oppervlaktewater en rioolwarmte.

De ervaringen in de proeftuin kunnen ook worden toegepast bij Transform: het samenwerkingsverband voor energietransitie van Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen om 40.000 woningen aardgasvrij te maken.

Bewoners
Aardgasvrij maken van woningen kan alleen in nauwe samenwerking met de bewoners. Er komt veel aandacht om bewoners te informeren en wensen en ideeën op te halen. In de beoogde proeftuin gebeurt dit o.a. via WIJ Deventer.

Source: Salland TV