Olst-Wijhe evalueert incident reconstructie Grienden

De gemeente heeft een extern bureau opdracht gegeven om de inzet van de gemeente en de interactie rondom het incident aan de Jakke 8 in Wijhe te laten onderzoeken en te evalueren. Hieruit kan de gemeente lering trekken.

Tijdens de reconstructiewerkzaamheden in de wijk de Grienden in Wijhe is een huisaansluiting over het hoofd gezien waardoor er hardschuim in een woning aan de Jakke 8 is gekomen. Hierdoor moesten de bewoners de woning verlaten.

Gelet op de grote impact voor de betrokken bewoners in de vorm van overlast, verdriet en schade, heeft de gemeente besloten om het incident te laten onderzoeken en te laten evalueren door een externe deskundige, het bureau Cuijpers Consultany bv. Dit gespecialiseerde adviesbureau voor crisisbeheersing, rampen- en calamiteitenbestrijding heeft de opdracht gekregen om twee onderdelen specifiek te onderzoeken:

– de inzet van de gemeente, de rol en functioneren van de ambtelijke organisatie tijdens dit incident;

– de interactie c.q. communicatie tussen de ambtelijke organisatie, de verantwoordelijke bestuurders, de GGD IJsselland en de bewoners van de Jakke 8 in Wijhe.

Het evaluatierapport laat zien dat de gemeente de ernst en de impact van het incident, ondanks alle inzet die is gepleegd en de oprechte intenties, heeft onderschat. Als gevolg hiervan is de gemeente tekortgeschoten als het gaat om een tijdige opschaling en de kwaliteit van de interne en externe communicatie. De gevolgen hiervan worden door de gemeente betreurd. Deze punten en de aanbevelingen uit het evaluatierapport zal de gemeente ter harte nemen in het geval van nieuwe incidenten.

Source: Salland TV