Extra fietsplekken voor station Heino

Er komen 68 extra fietsparkeerplaatsen bij het station in Heino. Dit gebeurt in verband met het aantal reizigers dat zal toenemen en het huidige gebrek aan stallingsruimte. De totale kosten voor aanleg worden geschat op bijna 100.000 euro. Daarin zijn extra kosten in meegenomen voor het geval er explosieven op de locatie worden gevonden. De helft van de kosten komt voor rekening van ProRail, de andere helft van de gemeente Raalte. De provincie verstrekt 33 duizend euro uit de pot ‘Ketenmobiliteit Overijssel, Ruimte voor de fiets’. Raalte koste het dan nog 15.000 euro.