Ondernemers en gemeente bouwen aan MKB-vriendelijke gemeente Raalte

Ondernemers en ambtenaren slaan de handen ineen om het ondernemersklimaat in Raalte verder te verbeteren. De acties richten zich op het versterken van het contact tussen beide partijen. Paul Maas, voorzitter Kring Raalter Werkgevers, en wethouder Jacques van Loevezijn: “Er is genoeg te doen en het mooie is dat we er samen de schouders onder zetten. We hebben vertrouwen in deze samenwerking!”.

Een vertegenwoordiging van ambtenaren en ondernemers heeft samen een actieplan gemaakt. Dit plan wordt ook samen uitgevoerd en bestaat uit drie onderdelen. Allereerst het versterken van het contact en het wederzijds begrip tussen ondernemer en ambtenaar, daarnaast gaat de gemeente meer meedenken in mogelijkheden voor ondernemers en tot slot worden gemeentelijke processen verbeterd door samen te leren van bijvoorbeeld andere gemeenten.

Acties
De acties variëren van het organiseren van gesprekken tussen kleine groepen ondernemers en ambtenaren, tot het gericht vragen van feedback op dienstverlening en het instellen van een ruimtecoach. Deze benadert vraagstukken van ondernemers vanuit de bedoeling in plaats van de regel. Met de uitvoer van de acties wordt vandaag gestart.

De aanleiding om de handen in een te slaan vormde de uitkomst van het onderzoek van MKB-Nederland naar MKB-vriendelijkste gemeente. De notering van de gemeente Raalte op plek 25 van Overijsselse gemeenten is een zorg van gemeente en ondernemers. De doelstelling is om te stijgen naar een stabiele top 10 speler in dit onderzoek. Naast het bouwen aan een MKB-vriendelijke gemeente zijn er vanuit het economisch werkatelier veertien projecten gestart die bij dragen aan een in 2020 economisch krachtig Raalte.