Gevaarlijke situatie voor fietsers bij Winkelcentrum Flora

Al jaren zet de lokale partij Deventer Belang zich in om fietsers volop de ruimte te geven en meldt het College trots dat er meer ruimte is voor de fiets, ook in verband met het milieu en duurzaamheid nemen mensen in en om Colmschate meer de fiets. Onder andere het vernieuwde winkelcentrum aan de Flora moet naar de mening van onze fractie goed en veilig bereikbaar blijven. Echter de fractie van Deventer Belang is hoogst verbaasd.  Het fietspad ( dat er al ligt langs het winkelcentrum) wordt namelijk opgeheven en fietsers worden gedwongen om twee keer de oversteek van de Holterweg te maken, om het tweezijdige fietspad aan de overzijde ( langs het Sportbedrijf) te gebruiken. Een reden om schriftelijke vragen te stellen aan het stadsbestuur van de gemeente Deventer.

  1. Is uw College op de hoogte van deze situatie? Zo ja, wilt u uitleggen wat hiervan de bedoeling is?
  2. Indien het fietspad wordt opgeheven, terwijl het in goede staat verkeerd, is hier dan geen sprake van kapitaalsvernietiging ? Deelt het college onze mening? Kunt u dit nader beargumenteren?
  3. In deze omgeving wonen ook veel senioren die vaak de fiets pakken om even naar het winkelcentrum te gaan, zij klagen bij onze fractie dat het er op deze manier niet veiliger op wordt, deelt het college onze mening en wat gaat u hieraan doen?