Herstart planontwikkeling Park Zandweerd

De gemeente wil nieuwe plannen maken voor de bouw van woningen in Park Zandweerd. De woningen moeten op de plek komen waar vroeger de ijsbaan, sporthal en parkeerterrein lagen, en op de twee voormalige sportvelden naast Sportpark Zandweerd. De gemeente heeft de eerste verkenningen gedaan om te kijken hoe woningbouw in het gebied past.

Wethouder Frits Rorink: “De plannen willen we samen met de inwoners maken. Wij horen graag welke wensen en ideeën er zijn voor de ontwikkeling van het gebied. Iedereen is welkom op een bewonersavond”. De bewonersavond is op maandag 10 juli van 19.30 tot 21.30 in het clubgebouw van Sportclub Deventer.

Duurzaamheid
De gemeente wil op Park Zandweerd een mix van koop en huurwoningen bouwen. De wens van de gemeente is om de wijk zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de woningen van duurzame energie te voorzien, en door op een duurzame manier te bouwen.

Vervolgproces
De opmerkingen die tijdens de bewonersbijeenkomst worden gemaakt gebruikt de gemeente bij het verder uitwerken tot een stedenbouwkundig plan voor het gebied. Naar verwachting is dat eind 2017 gereed.

Het bericht Herstart planontwikkeling Park Zandweerd verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV