Inbreng inwoners zeer belangrijk bij schrijven Energievisie Olst-Wijhe

Het proces rondom de Energievisie voor Olst-Wijhe gaat de laatste fase in. Begin juni organiseerde de gemeente Olst-Wijhe gebiedsateliers. Tijdens drie avonden werd met inwoners gesproken over de voors en tegens rondom de ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking. Op dit moment wordt de visie geschreven.

“De input van onze inwoners is zeer belangrijk voor de Energievisie”, vindt wethouder Marcel Blind. “De visie gaat in op zowel zon als wind. Welke gebieden hebben de voorkeur? Gaan we voor grote zonnevelden of juist meerdere kleine? Alle onderdelen komen aan bod. In de visie verwerken we de resultaten van de gebiedsateliers. In het hele traject zijn inwoners betrokken. Wij hechten veel waarde aan hun mening. In september toetsen we of inwoners zich herkennen in de Energievisie. Ook komt er een mogelijkheid om in gesprek te gaan met de gemeenteraad voordat de visie in de raad wordt besproken.”

Betrekken buurgemeenten
De Energievisie maakt ‘ruimte’ voor grootschalige energieprojecten. Deze kunnen in de toekomst ook gevolgen hebben voor inwoners van buurgemeenten. Daarom waren ook zij welkom bij de georganiseerde bijeenkomsten. Met de omliggende gemeenten is regelmatig contact. Zo vond op
5 juli een bestuurlijk overleg plaats met de gemeenten Epe, Voorst en Heerde. Hier is informatie gedeeld over het proces rondom de Energievisie van Olst-Wijhe en over de vervolgstappen die de gemeente gaat zetten. Al eerder is er over de Energievisie van Olst-Wijhe gesproken met bestuurders in West-Overijssels verband.

Visualisaties en andere informatie
De gemeente Olst-Wijhe liet visualisaties maken van windmolens in het Olst-Wijhese landschap. Op deze foto’s kunt u de molens vanuit verschillende hoeken bekijken. U vindt de visualisaties, maar bijvoorbeeld ook de uitkomsten van de MER op www.olst-wijhe.nl/energievisie. De visie zelf en de planMER volgen op het moment dat het college van burgemeester en wethouders deze ter inzage legt. De verwachting is dat dit medio oktober gebeurt. Rond december gaat de visie naar de gemeenteraad.

Source: Salland TV