Wat 1079 inwoners uit Raalte belangrijk vinden voor de toekomst van onze omgeving

De afgelopen maanden heeft de gemeente Raalte samen met haar inwoners de eerste stap gezet in het maken van een omgevingsvisie. 1079 inwoners dachten na over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze omgeving. Wethouder Wout Wagenmans: ‘We hebben een enorme betrokkenheid gezien en daar zijn we ontzettend trots op!’

De zogenaamde luistervinken van de gemeente gingen met inwoners in gesprek op allerlei plekken en momenten in onze gemeente, bijvoorbeeld bij het voetbalveld, de plaatselijke cafetaria of bij de supermarkt. Ook online dachten inwoners volop mee.

Uit de antwoorden komt naar voren dat we met veel plezier in de gemeente Raalte wonen, we genieten van de groene rustige omgeving en écht blij worden van de saamhorigheid en sfeer in onze gemeente. Ook zien we samen veel kansen voor de toekomst. Hoe houden we alle dorpen leefbaar? En hoe behouden we de jongeren in onze dorpen? Ook een groene omgeving, de N35 en individualisering en vergrijzing in de samenleving zijn thema’s voor de toekomst.

Dit is nog maar een klein deel van de resultaten. Wil je meer weten? Kijk op raalte.nl/onzeleefomgeving en ontdek wat er voor onze gemeente en jouw dorp nog meer belangrijk is. Daar lees je ook hoe we samen verder werken aan onze omgevingsvisie.

 

 

Source: Salland TV