Kavelruil voor versterken van het platteland

Om de economische vitaliteit van het platteland te versterken, wil Deventer in samenwerking met LTO Salland starten met een kavelruilproject. Daarvoor wordt subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel.  Wethouder plattelandsbeleid Frits Rorink: “Bij agrariërs bestaat behoefte aan een betere verkaveling voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zijn er ook doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld landschap, verkeersveiligheid en milieu. Dit is goed voor de toekomst van ons platteland.”  Het doel is het ruilen van 200 hectare grond. Daarbij zien niet alleen agrariërs maar ook andere partijen mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld Stichting IJssellandschap, landgoedeigenaren en het waterschap.De gemeente vraagt ruim 3 ton subsidie aan in het kader van de provinciale regeling POP3. De rest van het projectbudget, ruim een ton, wordt opgebracht door de deelnemende partijen.

 

Source: Salland TV