Landstede Welzijn naar Dimence groep

Welzijnswerk gaat verder onder de naam WijZ

Landstede Welzijn en WijZ hebben een overeenkomst ondertekend voor de overname van de activiteiten van Landstede Welzijn in de gemeenten Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Deventer en Zwartewaterland. Deze welzijnsactiviteiten worden vanaf nu georganiseerd onder de naam WijZ. Voor cliënten en deelnemers van het welzijnswerk heeft deze verandering geen gevolgen: de activiteiten blijven bestaan en ook de vertrouwde gezichten van de mensen die ze organiseren blijven.

Meer innovatie en betere kwaliteit: Het samengaan van het welzijnswerk van Landstede en WijZ, betekent tegelijkertijd een verbinding van het maatschappelijk werk van De Kern. Zowel WijZ als De Kern zijn immers onderdeel van de Dimence Groep. Met hun samengaan anticiperen de organisaties op de verwachte landelijke toename van de behoefte aan maatschappelijke dienstverlening en welzijn. Terwijl er tegelijkertijd sprake is van gelijke of zelfs krimpende budgetten. Een andere aanleiding is de ingezette beleidslijn van Landstede Groep om zich meer te richten op onderwijs. Het samenvoegen van de welzijnsorganisaties en hun verbinding met De Kern leidt tot meer synergie en innovatie en betere kwaliteit op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en welzijn ten behoeve van de inwoners van Deventer, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle.

Onderzoek naar meerwaarde voor deelnemers en cliënten: Voorafgaand aan de ondertekening hebben de organisaties onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om die meerwaarde te bereiken door middel van het vormen van samenhangende ketens rond welzijn en maatschappelijke dienstverlening en het maatschappelijk ondersteunen van kwetsbare doelgroepen. Binnen die ketens moet sprake zijn van goed afgewogen oplossingen voor problemen in de samenleving: zo eenvoudig mogelijk en opschalen wanneer dat nodig is. Deze ‘stepped care’ werkwijze sluit aan bij het beleid van de gemeenten in het werkgebied.

Daarnaast is onderzocht wat de meerwaarde zal zijn voor de cliënten en wat de effecten zullen zijn op efficiency en bedrijfsvoering. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de deskundigheid van de medewerkers en cliënten.

Welzijnswerk wordt WijZ welzijn: Het onderzoek bevestigt de aanname dat het welzijnswerk van Landstede en WijZ en het maatschappelijk werk van De Kern elkaar dusdanig aanvullen en versterken, dat daaruit een meerwaarde ontstaat voor cliënten en deelnemers. Onder meer door korte lokale verbindingen en het benutten van gezamenlijke expertise. Tegelijkertijd is vastgesteld dat welzijnswerk en maatschappelijk werk in het werkgebied door cliënten en deelnemers ervaren worden als duidelijke en betrouwbare begrippen, maar ook als onderscheiden werksoorten.

Om die reden is er voor gekozen om lokaal het welzijnswerk en het maatschappelijk werk als afzonderlijke merken te blijven positioneren. Het maatschappelijk werk blijft De Kern, het welzijnswerk heet WijZ welzijn. Voor cliënten en deelnemers van de diensten en activiteiten van Landstede Welzijn verandert er daarom niet zoveel: de naam wordt anders maar de activiteiten en de bekende gezichten blijven bestaan.

Lokaal en kleinschalig georganiseerd: De naam WijZ past bij het welzijnswerk in brede zin. WijZ staat voor wat mensen kunnen ontwikkelen bij het welzijnswerk: de wijsheid om jezelf te kunnen zijn, samen met anderen. Daarnaast bevat de naam het woord Wij, voor samenwerken en samenleven en de letter Z, voor de geheel eigen manier waarop het welzijnswerk de mogelijkheden van de samenleving bekijkt. Doordat het welzijnswerk van Landstede de naam WijZ gaat dragen, ontstaat weliswaar één welzijnsmerk, maar het werk blijft lokaal en kleinschalig georganiseerd. In het gehele werkgebied van WijZ geldt dat vrijwilligers een belangrijk onderdeel zijn van het werk.