Meer woningen nodig in Deventer

Er zijn in de komende jaren circa 3.000 extra woningen nodig in Deventer. Dat staat in de Regionale Woonprogrammering West-Overijssel. De gemeente onderzoekt aan welke woningen precies behoefte is en neemt dit op in de Woonvisie. Provincie Overijssel en de gemeenten in West-Overijssel hebben afspraken gemaakt over de te bouwen woningen in de periode 2017-2027. De extra woningen zijn nodig voor de verwachte groei van de Deventer bevolking.
Onderzocht wordt aan welke categorie woningen behoefte is. Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Iedereen die een woning zoekt weet dat er nu al meer vraag is dan aanbod. De vraag neemt toe, dus er moeten woningen bij. We willen dat er in elke prijsklasse voldoende aanbod is, zodat er voor elke portemonnee een passende woning is. Een deel van de benodigde woningen is al opgenomen in nieuwe plannen, zoals in Steenbrugge. Maar er zijn ook nieuwe plannen nodig. De uitgangspunten voor de nieuwe woningen worden vastgelegd in de nieuwe Woonvisie die de gemeente dit jaar maakt.