Bereikbaarheid team Werk, Inkomen en Zorg verbeterd

Vanaf 1 juni 2017 wordt de bereikbaarheid van het team Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de gemeente Olst-Wijhe verbeterd. De medewerkers van het team Werk, Inkomen en Zorg zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden voor vragen over de Wmo, jeugd, werk en inkomen. Dit verbeterpunt komt onder andere uit een onderzoek dat onder cliënten van de gemeente Olst-Wijhe is gehouden.

Wethouder Herman Engberink: “Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2016 is afgenomen kreeg het team Werk en Inkomen gemiddeld een 7,7 voor de dienstverlening, een mooie voldoende. Positieve punten die naar voren kwamen waren onder andere de overzichtelijke folder met daarin veel regelingen voor mensen die hoge kosten hebben en een laag inkomen. Ook werd het goede contact met de medewerkers positief beoordeeld.”

De wethouder vervolgt: “Eén van de verbeterpunten uit het klanttevredenheidsonderzoek was de telefonische bereikbaarheid van het team Werk, Inkomen en Zorg. Deze concrete aanbeveling voor verbetering kwam ook naar voren tijdens een brainstormavond die eind 2016 heeft plaatsgevonden met de Wmo Adviesraad en de Cliëntenraad WWB over de communicatie en zichtbaarheid van het team WIZ. Daarom hebben we besloten de telefonische bereikbaarheid uit te breiden. Dit betekent een verbetering van onze dienstverlening.”

Vanaf 1 juni 2017 vervalt het telefonische spreekuur van 9.00 uur tot 10.00 uur en zijn de medewerkers van het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Olst-Wijhe iedere werkdag telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 14 0570.