Patrijzentelling 2017 in Salland

Vrijwilligers van de werkgroep Patrijs van Salland tellen ook dit jaar weer patrijzen. Dat doen ze in een gebied tussen Raalte, Olst, Heeten en Wijhe. Zo brengen ze de aantallen van de patrijs in kaart. Het aantal patrijzen is sinds 1980 met ruim 90% afgenomen!

Ook in Salland komt de patrijs steeds minder voor. Ze zijn er nog wel, maar ze hebben het moeilijk. De patrijzen moeten het hebben van ruigtes met variatie in planten. Daar vinden ze voedsel en verschuilen ze zich voor roofdieren. Maar juist die ruigtes verdwijnen.

Het mag wel wat ruiger
Patrijs van Salland is gestart met de actie ‘Mag het wat ruiger’. Daarmee richt werkgroep Patrijs van Salland richt zich vooral tot onze agrariërs. Het moderne boerenland bevat steeds minder ruigtes en randen. Plekken waar wilde planten ongehinderd en onbespoten kunnen groeien en bloeien. En daar wil Patrijs van Salland graag weer verandering in brengen. Want juist die ruigtes zijn erg belangrijk voor vogels als de patrijs om te overleven. Ze vinden er schuilplekken, nestelgelegenheid en voedsel. Hun jongen kunnen hebben er meer overlevingskansen.

Patrijs van Salland constateert:
“Maar juist die ruigtes verdwijnen uit het cultuurlandschap. Dat lijkt wel een onvermijdelijk, onomkeerbaar proces. Maar wij denken dat het tij nog te keren is. En daarvoor doen wij een beroep op u. U kunt meehelpen om de patrijs – en talrijke andere soorten dieren en planten – een betere overlevingskans te geven. En dat kan zonder grote ingrepen in uw bedrijfsvoering.”

In de werkgroep Patrijs van Salland werken natuurliefhebbers samen om de achteruitgang van de patrijs te stoppen. En dat is hard nodig. Want niet alleen de patrijs is in aantal afgenomen. Veel wilde planten en dieren kunnen zich nog maar amper staande houden. De vroegere biodiversiteit (veel verschillende soorten) maakt plaats voor monoculturen (heel veel van maar een paar soorten). In de brief schrijft de werkgroep: “Die achteruitgang van de biodiversiteit baart ons en ongetwijfeld ook velen van u, grote zorg. De voornaamste oorzaken zijn bekend. Door intensivering, schaalvergroting, monoculturen en inzet van bestrijdingsmiddelen krijgen veel soorten dieren en planten het steeds moeilijker.”

Wanneer meer boeren er weer toe overgaan om ruigtes intact te houden of te laten ontstaan, zijn soorten als de patrijs daar heel erg mee geholpen. En ook helpt het om (randen van) grasland pas in juli te maaien. Dat voorkomt dat nesten ‘uitgemaaid’ worden. Wie de volledige brief aan onze agrariërs wil lezen, kan kijken op de website van Patrijs van Salland: wwwpatrijsvansalland.nl