Provincie Overijssel wil investeren in vijf Regiodeals

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen maximaal 43,9 miljoen euro beschikbaar stellen voor de verdere uitvoering van vijf regiodeals in de provincie. Voorstellen hiervoor zijn naar Provinciale Staten gestuurd, die hierover in februari een besluit nemen. De provincie geeft hiermee het signaal af aan regio’s, Rijk en andere partners dat zij voortvarend aan de slag wil met de plannen, ook nu het Rijk nog niet investeert in alle voorstellen.

Cofinanciering Rijk

Afgelopen jaar stelde het Rijk geld beschikbaar aan verschillende Regio’s in Nederland, in de vorm van cofinanciering om bij te dragen de regionale ontwikkeling. Van de 88 voorstellen door het hele land werden er 12 gehonoreerd. De provincie was (mede-)indiener van 5 regiodeals in Overijssel, waarvan er 1 is gehonoreerd. In november werd bekend dat het Rijk een bijdrage van 30 miljoen beschikbaar stelt voor onder meer de versterking van de arbeidsmarkt in Twente.

Daad bij het woord

Gedeputeerde Staten zijn blij met de toezegging van het Rijk, maar vinden nog steeds dat álle vijf de voorstellen bijdragen aan provinciale doelen. De provincie heeft steeds gezegd ook zonder een rijksbijdrage met deze voorstellen aan de slag te gaan en voegt met deze voorstellen nu de daad bij het woord. De provincie blijft het Rijk uitdagen om een bijdrage te leveren aan de regiodeals, omdat dit zal leiden tot een snellere en meer krachtige uitvoering.

Vijf regiodeals Overijssel

De provincie wil naast de provinciale bijdrage van maximaal 20 miljoen aan de regiodeal Twente ook investeren in de vier andere voorstellen: de regiodeal verbetering van de arbeidsmarkt (Human Capital Agenda) Regio Zwolle, de regiodeal Stimuleringsfonds Asbestdaken en Toekomstgerichte Erven, de regiodeal Cleantech Regio (circulaire economie en energietransitie) en de regiodeal Leefbaar Giethoorn (met de gemeente Steenwijkerland).