Rijksmonumenten krijgen provinciale bijdrage voor restauraties

In Overijssel krijgen dit jaar 19 Rijksmonumenten een subsidie om grote restauraties uit te voeren. Voor de subsidieregeling is in totaal €1.870.455,- beschikbaar. Daarnaast konden dit jaar voor het eerst ook projecten worden ingediend voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in een Rijksmonument. Uit deze nieuwe regeling, met een budget van €300.00 euro, krijgen zes aanvragers een subsidie.

Monumenten zijn een belangrijk onderdeel van de cultuur erfgoed van Overijssel. Zij zijn onderdeel van het ‘Verhaal van Overijssel’. Dat verhaal vertelt hoe Overijssel is geworden wat het nu is en waar het naartoe gaan. Het erfgoed is bepalend voor de identiteit van de provincie.
Met de subsidieregeling wil de de provincie cultureel erfgoed duurzaam behouden en beleefbaar maken voor het publiek. De provincie investeert zoveel mogelijk in rendabel en maatschapppelijk functioneel gebruik van mounumenten.
“Het is belangrijk dat we het restaureren van monumenten ook hebben gekoppeld aan energiebesparende maatregelen”, aldus Hester Maij, gedeputeerde cultuur. “We willen dat onze Rijksmonumenten duurzaam behouden blijven voor onze cultuur en het Verhaal van Overijssel blijven vertellen. En met de energiebesparende maatregelen worden ze ook toekomstbestendig in de manier waarop we ze beheren en onderhouden.”

De subsidieregeling van de provincie voor de grote restauraties is een uitvloeisel van de decentralisatieafspraken die de provincie in 2012 heeft gemaakt met het Rijk. Het totale budget van de subsidieregeling bestaat uit €1.270.455,- van het Rijk aangevuld met een provinciale bijdrage van €600.000,-. Eigenaren van Rijksmonumenten in Overijssel kunnen ook bij het Rijk subsidie aanvragen, maar deze is bedoeld voor regulier onderhoud en niet voor restauraties. De subsidieregeling van de provincie biedt Rijksmonumenten de mogelijkheid om grote restauraties uit te voeren die niet in het reguliere onderhoud passen.

Het bericht Rijksmonumenten krijgen provinciale bijdrage voor restauraties verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV