november, 2016

Volgorde per maand

 

Gevoel van veiligheid neemt toe in de gemeente Raalte

We voelen ons over het algemeen veiliger in onze gemeente dan twee jaar geleden. Dat is de conclusie van de veiligheidsmonitor 2016. 12% van de mensen voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt. Dit is een enorme afname t.o.v. 2014, toen voelde 20% van de mensen zich nog wel eens onveilig in eigen buurt. Niet alleen op het veiligheidsgevoel in eigen buurt is de verbeterde veiligheidsbeleving zichtbaar. Ook het rapportcijfer van een 7.3 in 2014 op gevoel van veiligheid is gestegen naar een 7.7 in 2016. Dit cijfer is in de gemeente Raalte nog nooit zo hoog geweest. Meer specifiek laten de resultaten van het onderzoek zien dat de tevredenheid over bepaalde thema’s sterk is toegenomen. Zo is men zeer tevreden over het onderhoud en de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast is de zelfredzaamheid van inwoners groot.

De voorvallen die het meest voorkomen zijn diefstal en beschadiging van fiets en auto, inbraak en ergernissen over te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat. Wanneer Raaltenaren slachtoffer zijn van een delict is dit vooral op het gebied van autodelicten en vernielingen. 15% van de Raaltenaren heeft het afgelopen jaar te maken gehad met één of meerdere vormen van cybercrime. Dit percentage is t.o.v. 2014 gelijk gebleven.

Burgemeester Martijn Dadema reageert op de uitkomsten: ‘We zijn blij met deze mooie resultaten. Veiligheid is belangrijk voor ons allemaal en er is ook stevig op ingezet door inwoners, politie en gemeente, o.a. via de Whatsapp-groepen . Het is dan extra bevredigend dat het gevoel van veiligheid zo is toegenomen! We moeten allemaal wel alert blijven om dit veiligheidsgevoel vast te houden, want dat gaat niet vanzelf. Het betekent gezamenlijk aandacht houden voor zaken als woninginbraken, zoals via het Donkere Dagen Offensief of een veilig industrieterrein via het Keurmerk Veilig Ondernemen. Samen houden we Raalte veilig.’

In april 2016 heeft de gemeente 2500 inwoners gevraagd deel te nemen aan een enquête over hun veiligheidsgevoel in de gemeente Raalte. 36% van de ondervraagde burgers heeft de vragenlijst ingevuld. Deze veiligheidsmonitor is in 2005 voor de eerste keer uitgevoerd en sindsdien elke twee jaar. De enquête bevatte vragen over voorzieningen, onderhoud, veiligheid en leefbaarheid in de buurt, mogelijke problemen en overlast, (on)veiligheidsgevoelens, slachtofferschap en de tevredenheid over het functioneren van de gemeente, politie, brandweer, slachtofferhulp en ambulance dienst.

Het bericht Gevoel van veiligheid neemt toe in de gemeente Raalte verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV

Rijksmonumenten krijgen provinciale bijdrage voor restauraties

In Overijssel krijgen dit jaar 19 Rijksmonumenten een subsidie om grote restauraties uit te voeren. Voor de subsidieregeling is in totaal €1.870.455,- beschikbaar. Daarnaast konden dit jaar voor het eerst ook projecten worden ingediend voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in een Rijksmonument. Uit deze nieuwe regeling, met een budget van €300.00 euro, krijgen zes aanvragers een subsidie.

Monumenten zijn een belangrijk onderdeel van de cultuur erfgoed van Overijssel. Zij zijn onderdeel van het ‘Verhaal van Overijssel’. Dat verhaal vertelt hoe Overijssel is geworden wat het nu is en waar het naartoe gaan. Het erfgoed is bepalend voor de identiteit van de provincie.
Met de subsidieregeling wil de de provincie cultureel erfgoed duurzaam behouden en beleefbaar maken voor het publiek. De provincie investeert zoveel mogelijk in rendabel en maatschapppelijk functioneel gebruik van mounumenten.
“Het is belangrijk dat we het restaureren van monumenten ook hebben gekoppeld aan energiebesparende maatregelen”, aldus Hester Maij, gedeputeerde cultuur. “We willen dat onze Rijksmonumenten duurzaam behouden blijven voor onze cultuur en het Verhaal van Overijssel blijven vertellen. En met de energiebesparende maatregelen worden ze ook toekomstbestendig in de manier waarop we ze beheren en onderhouden.”

De subsidieregeling van de provincie voor de grote restauraties is een uitvloeisel van de decentralisatieafspraken die de provincie in 2012 heeft gemaakt met het Rijk. Het totale budget van de subsidieregeling bestaat uit €1.270.455,- van het Rijk aangevuld met een provinciale bijdrage van €600.000,-. Eigenaren van Rijksmonumenten in Overijssel kunnen ook bij het Rijk subsidie aanvragen, maar deze is bedoeld voor regulier onderhoud en niet voor restauraties. De subsidieregeling van de provincie biedt Rijksmonumenten de mogelijkheid om grote restauraties uit te voeren die niet in het reguliere onderhoud passen.

Het bericht Rijksmonumenten krijgen provinciale bijdrage voor restauraties verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV

11 december nieuwe dienstregeling Vechtdallijnen

Met ingang van zondag 11 december geldt er een nieuwe dienstregeling voor de Vechtdallijnen Emmen-Zwolle en Almelo-Hardenberg. De vertrek- en aankomsttijden veranderen. Hiermee komt een grote wens van reizigers in vervulling; een ruimere overstap in Zwolle op de Intercity-treinen naar de Randstad. Reizigers kunnen de wijzigingen raadplegen via vechtdallijnen.nl/dienstregeling.

Veranderingen Emmen-Zwolle
Doorgaande reizigers van Emmen-Zwolle naar de Randstad hadden de grote wens om de overstaptijd in Zwolle te verbeteren. Die wens komt vanaf 11 december in vervulling. De overstaptijd op de treinen van/naar Schiphol gaat van 5 naar 8 minuten. Van/naar Utrecht van 8 naar 11 minuten. De ruimere overstaptijd is het resultaat van goed overleg tussen Arriva en NS. In overleg met NS is gekeken naar de volgorde van binnenkomst van de treinen in Zwolle. Door die te wijzigen kon de ruimere overstaptijd gerealiseerd worden. Reizigers van Emmen-Zwolle van/naar Groningen hebben als gevolg hiervan een kortere overstap. Hier gaat de overstaptijd van 7 naar 6 minuten.

De stop- en sneltreinen van Zwolle naar Emmen vertrekken 1 minuut later uit Zwolle. dat geldt niet voor de treinen van 7.20, 7.50 en 8.20 uur uit Zwolle; die vertrekken juist 2 minuten eerder. Op werkdagen wijzigt bij de spitstrein van Coevorden naar Zwolle de vertrektijd te Dalfsen: de eerste 3 ritten vertrekken een minuutje eerder, de overige ritten 3 minuten later.

Veranderingen Almelo-Hardenberg
De treinen van Hardenberg richting Almelo vertrekken in Vroomshoop, Daarlerveen en Vriezenveen in de nieuwe dienstregeling 2 minuten eerder. De aankomsttijd in Almelo is daardoor ook 2 minuten eerder. De zogenaamde keertijd van de treinen in Almelo is met ingang van de nieuwe dienstregeling 5 minuten (voorheen 3 minuten). Hierdoor ontstaat er meer tijd voor het uit- en instapproces.

Arriva rijdt in opdracht van de provincies Overijssel en Drenthe de Vechtdallijnen.

Het bericht 11 december nieuwe dienstregeling Vechtdallijnen verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV

Lichtjeswandeling in het bos van de Sallandse Heuvelrug voor jong en oud

Zondag 18 december vindt voor de eerste keer een lichtjeswandeling plaats op de Sallandse Heuvelrug. Tussen 15.30 uur en 18.00 kunnen bezoekers een wandeling maken door het sfeervol verlichte Sallandse Heuvelrugbos. Een route van circa 3 kilometer verlicht met een spoor van honderden lichtjes vormt een sfeervolle decor. Tijdens de lichtjeswandeling zult u verrast worden door bijzondere personages en prachtige optredens. Kortom: een feest dat je niet wilt missen!

Voor deze dag zetten wij de paardentram in om onze bezoekers heen, en weer terug te pendelen vanaf het Buitencentrum naar het centrum van Nijverdal. In het centrum van Nijverdal is het koopzondag; thema Charles Dickens. Voor de kinderen organiseert het Buitencentrum een creatieve middag. De kinderen hebben de mogelijkheid om een lampion te knutselen om deze vervolgens mee te nemen tijdens de lichtjeswandeling. Aan het eind van de wandeling mogen de kinderen een marshmallow roosteren bij een kampvuur.

Het bericht Lichtjeswandeling in het bos van de Sallandse Heuvelrug voor jong en oud verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV

Besluitvorming afschaffen betaald parkeren in gemeente Raalte komt in de decemberraad

Als de raad van de gemeente Raalte eind december instemt met het collegevoorstel om het betaald parkeren af te schaffen, gaat de nieuwe situatie volgens planning in op maandag 3 april 2017. Deze maanden zijn nodig om de regulering van het parkeren te regelen. In de nieuwe situatie gebeurt dit met blauwe zones. De indeling daarvan is nog in ontwikkeling. Daarnaast moeten er nog keuzes gemaakt worden ten aanzien van het parkeerregime in de parkeergarage en de wijze waarop vergunninghouders een plek krijgen. Het is de gezamenlijke wens van gemeente en ondernemers om alles goed te regelen en zorgvuldig uit te werken. Hiervoor moeten verkeersbesluiten genomen worden en verordeningen aangepast. Deze procedures duren ongeveer 2 maanden en kunnen eind januari in gang gezet worden. In januari 2017 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst waar voor alle inwoners van Raalte de gelegenheid is om vragen te stellen.

Het bericht Besluitvorming afschaffen betaald parkeren in gemeente Raalte komt in de decemberraad verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV