Tegemoetkoming zorgkosten voor inwoners met minimuminkomen

Voor inwoners met een minimuminkomen is het verplicht eigen risico voor een zorgverzekering een grote last. Daarom kunnen inwoners van de gemeente Raalte met een minimuminkomen en een laag vermogen een eenmalige bijdrage aanvragen van 200 euro. Hiervoor kunnen zij tot 1 juli 2017 een aanvraag indienen bij de gemeente.

Voorwaarden: Om in aanmerking te komen, mag het vermogen niet hoger zijn dan de vermogensgrens en inkomen niet hoger zijn dan 110% van de geldende bijstandsnorm. De exacte bedragen vind je op raalte.nl/bijstand. Daarnaast moet het aantoonbaar zijn dat in 2016 minimaal 90% van het verplicht eigen risico van 385 euro is betaald.

Aanvraagperiode: Vraag de tegemoetkoming aan van 15 april 2017 tot 1 juli 2017. Het aanvraagformulier is te vinden op raalte.nl of is op te vragen bij het Sociaal Loket. Het Sociaal Loket is bereikbaar van 09.00 – 12. 00 uur op telefoonnummer (0572) 34 77 99. Inwoners die een aanvraag indienen, moeten aantonen dat zij de kosten voor het eigen risico in 2016 hebben betaald.

Geen tegemoetkoming eigen risico 2017: Vanaf 2017 zijn er door de gemeente Raalte structurele maatregelen genomen om hoge zorgkosten te compenseren. Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht eigen risico meeverzekerd in de collectieve aanvullende zorgverzekering. Inwoners met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan deze collectieve zorgverzekering. Inwoners met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan deze collectieve zorgverzekering en om deze reden zal er geen tegemoetkoming meer komen voor het eigen risico over het jaar 2017.