Omgevingsvisie met ruime meerderheid aangenomen

De provincie Overijssel kan aan de slag met de uitvoering van de Omgevingsvisie, nu Provinciale Staten zojuist met ruime meerderheid de herziening van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel 2017 ‘Beken kleur’ hebben vastgesteld. Met het nieuwe beleid speelt Overijssel in op de ruimtelijk-economische opgaven van dit moment.

Startmoment voor uitvoering
Met de Omgevingsvisie 2017 vernieuwt Overijssel het beleid voor de inrichting van de ruimte in de provincie. Vanuit een integrale visie en benadering zijn nieuwe regels en richtlijnen voor onderwerpen als bebouwing, energie, economie, agro & food en ondergrond vastgesteld. Gedeputeerde Monique van Haaf: “Wij, het college, zien er naar uit om samen met de inwoners van Overijssel invulling te geven aan dit beleid. Vandaag is voor ons het startmoment voor de verdere uitvoering”.

Vernieuwing geslaagd
Het traject van de Omgevingsvisie kenmerkt zicht door de vernieuwende wijze waarop proces, inhoud en vorm tot stand zijn gekomen. Van Haaf: “We zijn trots op dit nieuwe beleid en op iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Niet alleen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, maar ook inwoners, ondernemers, gemeenten, waterschappen en tal van maatschappelijke partners hebben meegewerkt aan een toekomstbestendig nieuw omgevingsbeleid voor Overijssel”.