Toestemming ministerie voor proef met bijstand

De gemeente Deventer mag definitief een proef doen om te kijken op welke manier mensen vanuit de bijstand het best begeleid kunnen worden naar werk. Deventer is hiermee 1 van 5 Nederlandse gemeenten, die toestemming krijgen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om 2 jaar lang anders om te gaan met de regels in de bijstand.

Dit gebeurt in de vorm van een experiment met meerdere onderzoeksgroepen om in de praktijk te kunnen vaststellen hoe mensen vanuit de bijstand het best kunnen worden gemotiveerd of begeleid om (weer) een plek op de arbeidsmarkt te vinden. De gemeenteraad stemde op 8 november 2016 in met de Deventer deelname.

Wethouder Jan Jaap Kolkman is blij met de toezegging van het ministerie. “ De Participatiewet is een vrij nieuwe wet, met strikte eisen. Nu deze wet een paar jaar bestaat, is het een goed moment om te kijken of andere afspraken er voor zorgen dat meer mensen een baan vinden. Ik ben daar oprecht benieuwd naar.”

Solliciteren
Mensen met een bijstandsuitkering moeten normaal gesproken voldoen aan strikte eisen. Zo moeten zij 5 keer per week solliciteren en hebben zij regelmatig overleg met een werkmakelaar van Deventer Werktalent (DWT). In het onderzoek wordt bekeken wat er gebeurt als je bijvoorbeeld de sollicitatieverplichting loslaat en mensen op hun eigen manier op zoek gaan naar werk. Of juist de begeleiding intensiveert.

Onderzoeksgroepen
Er komen 4 onderzoeksgroepen. Naast een groep met de huidige situatie, komt er een groep met dezelfde verplichtingen en meer begeleiding. Een groep krijgt minder verplichtingen en vooral begeleiding op afstand. Tot slot een groep met minder verplichtingen en begeleiding naar behoefte. Mensen in deze groep hebben minstens eens per halfjaar een gesprek bij DWT.

Vrijwillige deelname
Mensen in de bijstand worden uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek en worden geselecteerd voor een van de onderzoeksgroepen. Zij zijn vrij om wel of niet mee te doen. Iedere onderzoeksgroep bestaat uit 100 personen. Deelnemers moeten ouder zijn dan 27 jaar, psychisch gezond zijn en niet in de schuldhulpverlening zitten.

Begeleiding
De begeleiding van de proef, die dit najaar start, is in Deventer in handen van Saxion. De hogeschool zorgt ervoor dat de proef past binnen het wetenschappelijke onderzoekskader. Zo kunnen de resultaten in de verschillende gemeenten straks met elkaar vergeleken worden. Deventer Werktalent zorgt voor de uitvoering van de proef, samen met de gemeente. Bij het onderzoek naar de uitvoering van de experimenten zijn verder de universiteiten van Tilburg, Groningen en Utrecht betrokken.