Wezenland en Keizer Karellaan worden vernieuwd

Het Wezenland en de Keizer Karellaan aan de noordrand van Keizerslanden worden vernieuwd. Er is een nieuw ontwerp gemaakt waarbij fietsers de ruimte krijgen met brede fietsstroken. De wegen zijn zo ontworpen dat automobilisten hun snelheid matigen, bijvoorbeeld door de aanleg van verhoogde plateaus.

Het ontwerp bestaat uit een smalle rijbaan en aanliggende fietsstroken. De huidige maximumsnelheid van 50 km/h en 30 km/h ter hoogte van Kei13 blijft gehandhaafd. Ook komt er een nieuwe rotonde in plaats van de kruising van de Karel de Grotelaan met de Keizer Karellaan-Wezenland,

Rode loper
Er is gekozen voor rode fietsstroken langs de weg omdat dit beter past bij de huidige en toekomstige hoeveelheid autoverkeer op de weg. Ook is asfalt comfortabeler voor fietsers dan de huidige bestrating en zorgen fietsstroken voor eenzelfde, eenduidige situatie in beide richtingen. Fietsers op de rijweg zijn voor afslaand autoverkeer goed zichtbaar en maken automobilisten voorzichtiger. Tenslotte kunnen fietsers elkaar makkelijker inhalen op de rijweg dan op het huidige fietspad.

Aanpassingen
Tijdens een inloopavond op 8 oktober is het ontwerp gepresenteerd aan omwonenden. Naar aanleiding van de avond is het ontwerp aangepast. Zo worden de plateaus steiler om het verkeer meer te remmen. Ook wordt de fietsroute op de rotonde hoger aangelegd om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren.
Het ontwerp heeft de instemming van de hulpdiensten, de busmaatschappij en de fietsersbond.

Werkzaamheden
Begin 2019 wordt een aannemer geselecteerd en naar verwachting kunnen de nieuwe wegen eind 2019 in gebruik worden genomen. De vernieuwing van het Wezenland en de Keizer Karellaan wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Overijssel.