Woningbouw Zonnekamp, Aberson en pand Rabobank

Burgemeester en wethouders en Plaatselijk Belang Olst nodigen inwoners van Olst uit voor het jaarlijkse kernenbezoek op dinsdag 28 maart. Het belangrijkste onderwerp van het kernenbezoek is de woningbouw in Olst dorp. De economie trekt aan, er worden weer kavels uitgegeven in de wijk Zonnekamp, maar wat voor woningen worden er gebouwd en wat voor woningen komen in het pand van de Rabobank? Of wilt u weten wanneer er woningbouw komt op het Abersonterrein? Het is de bedoeling dat u op al deze vragen een antwoord krijgt tijdens het kernenbezoek. Plaatselijk Belang Olst en de gemeente organiseren de avond samen en nodigen de inwoners van Olst van harte uit op 28 maart naar ’t Holstohus te komen, aanvang 20.00 uur.

Het college hecht er veel waarde aan om in een rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Voorafgaand aan dit kernenbezoek heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Olst een overleg gehad met de directie van de gemeente Olst-Wijhe. Dinsdagmiddag 28 maart brengen het college van B en W en het bestuur van PB Olst voorafgaand aan het kernenbezoek, een bedrijfsbezoek aan het Thomashuis.

Woningbouw
De bezoekers van het kernenbezoek Olst krijgen op drie onderdelen informatie:
De gemeente geeft een presentatie over de kaveluitgifte en woningbouw van de wijk Zonnekamp SallandWonen geeft informatie over de ontwikkelingen en het proces voor woningbouw op het Abersonterrein Martijn Holterman van Hannink Makelaars geeft informatie over de huurappartementen die worden ontwikkeld in het pand van de Rabobank

Waarschijnlijk leven er nog veel andere vragen bij inwoners uit Olst over bijvoorbeeld de rondweg en ‘Olst mooier aan de IJssel’. Tijdens het kernenbezoek is er genoeg ruimte om ook die vragen te kunnen stellen aan PB Olst, de burgemeester en wethouders.