Aantrekkelijker winkelcentrum Raalte start op Grote Markt en de Plas

Gemeente Raalte wil het winkelcentrum aantrekkelijker en toekomstbestendig maken. Daarom stelt het college van de gemeente Raalte aan de gemeenteraad voor om binnenkort een start te maken met een ontwerp voor de Grote Markt en de Plas. Het plan is dat dit gebied als eerste binnen het gehele centrum op de schop gaat. Voor de daadwerkelijke aanpak worden in de kadernota van 2021 financiële middelen gereserveerd.
Overkoepelend plan
Voor het hele winkelcentrum van Raalte is in 2019 een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld. In dit plan staan onder andere kaders voor het ontwerp geformuleerd.
Binnen het ruimtelijk kwaliteitsplan is er aandacht voor het thema duurzaamheid dat zijn beslag krijgt in de vorm van klimaatadaptatie, vergroening van het centrum, het tegengaan van hittestress, maar ook in het realiseren van fiets-oplaadpunten.
Bij de totstandkoming van het ruimtelijk kwaliteitsplan is gebaseerd op ideeën die zijn opgehaald onder de bevolking. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van het Inspiratieboek Raalte Centrum.
Toekomst
Met het ruimtelijk kwaliteitsplan wil de gemeente Raalte ervoor zorgen dat de huidige kwaliteiten van het centrum behouden blijven. Tegelijkertijd geeft het ruimtelijk kwaliteitsplan een kader voor de uitwerking voor nieuwe initiatieven.
Naast de Grote Markt en de Plas zijn er meer plekken in het centrum waar in de toekomst een ruimtelijke opgave ligt. Te denken valt aan bijvoorbeeld de entrees en de stegen in het centrum.
Samenwerking
Het voorstel is dat bij het ontwerpproces voor de Grote Markt en de Plas samenwerking wordt gezocht met onder andere ondernemers en aanwonenden.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Aantrekkelijker winkelcentrum Raalte start op Grote Markt en de Plas verscheen eerst op Salland TV.