Arie de Niet voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie Deventer

Arie de Niet is voorgedragen als lijsttrekker voor de ChristenUnie in Deventer. Op de tweede plaats van de lijst staat Henrike Nijman, die nu voor de ChristenUnie in de gemeenteraad zit. Op de komende ledenvergadering zal deze voordracht aan de leden worden voorgelegd. Het bestuur ziet met deze twee ervaren, kundige kandidaten met veel vertrouwen uit naar de komende campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Arie was tussen 2014 en 2018 al actief als raadslid voor de ChristenUnie in Deventer en was daarna enkele jaren burgerlid in de Provinciale Staten van Overijssel. Buiten de politiek is hij adviseur bij Witteveen+Bos, ook in Deventer. Hij keert met een frisse blik én verbinding met de rest van de provincie dus terug in Deventer. Arie: “Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik krijg om de lijst van de ChristenUnie te trekken. Ik wil me inzetten voor eerlijk en zorgvuldig bestuur. Het is nodig om voortdurend scherp en kritisch te zijn op een overheid die soms genadeloos over mensen heen kan walsen. Bij alle uitdagingen waar we in Deventer voor staan, wil ik geen luchtkastelen en papieren tijgers, maar beleid met oog voor de menselijke maat. Het is erg fijn om me daarvoor in te kunnen zetten met de steun en ervaring van Henrike op plek twee.”

Henrike Nijman, de afgelopen twee termijnen actief in de raad, ziet met vertrouwen uit naar het komende politieke seizoen: “Met Arie als lijsttrekker en een fractie vol talent, heb ik zin om er de komende periode weer vol voor te gaan in Deventer.”

Met deze kandidaten wil de ChristenUnie in Deventer aan de slag vanuit deze basis: ieder mens is uniek en waardevol voor God. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is: jij telt mee. Daarom wil de ChristenUnie recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan de schepping, want we zien om ons heen de dramatische gevolgen van de klimaatcrisis. Recht doen aan kinderen en jongeren die het moeilijk hebben. En ook: recht doen aan woningzoekenden en aan onze waardevolle lokale economie.

De ChristenUnie is blij met de kleine gemeenschappen waarin mensen tot bloei komen. Om die bloei te dienen, moet de overheid vertrouwen geven en terug naar oplossingen op menselijke maat.