Benieuwd naar de toekomst van de dorpsrand van Heino? Bekijk het op 27 maart!

Hoe ziet de dorpsrand van Heino er in de toekomst uit? Waar is ruimte voor huizen, bedrijven, groen, water en energie? Op maandagavond 27 maart presenteren we het wensbeeld voor het gebied. Je bent tussen 19.00 uur en 21.00 uur van harte welkom bij Bij Ne9en. Meld je aan via www.raalte.nl/dorpsrand-heino.

Wethouder Alexander Kreule: “Het wensbeeld is door en voor het dorp gemaakt. Een mooi traject waarbinnen we in drie bijeenkomsten samen met inwoners, ondernemers en andere belangstellenden werken aan de toekomst van het gebied. En dat onder begeleiding van een kerngroep uit Heino.”

Wensen van het dorp

De input van de eerste twee bijeenkomsten is vertaald naar één toekomstbeeld. Op 27 maart presenteren we het resultaat – het concept wensbeeld– aan het dorp. Vanwege de verwachtte drukte kun je je aanmelden voor één van de drie presentatierondes tussen 19.00 en 21.00 uur. Je vindt de tijdstippen op de website. Na afloop is er ruimte om te reageren bij de praattafels. Na de derde bijeenkomst bieden we het wensbeeld van het dorp aan het gemeentebestuur aan.

Dorpsrand Heino – N35 De ‘Dorpsrand Heino’ is het gebied tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino. Er speelt veel in dit gebied. Denk aan de woningbouwopgave, de opwaardering van de N35, de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort en klimaat- en energieopgaven. Dat biedt kansen voor de toekomst. In het wensbeeld leggen we spelregels voor nieuwe ontwikkelingen en concrete plannen vast. Ga voor meer informatie naar www.raalte.nl/dorpsrand-heino.

Powered by WPeMatico