De toekomst van de St. Aloysiusschool in Boskamp

PERSBERICHT
De school kampt met binnenklimaat problemen
(Raalte, 30 januari 2020) Al sinds 2009 zijn er toenemende zorgen over het binnenklimaat op de St. Aloysiusschool in Boskamp – Olst. De St. Aloysiusschool is een van de scholen die valt onder stichting mijnplein. In de afgelopen jaren is er onderzoek gedaan en zijn er maatregelen genomen, maar de gezondheidsklachten van leerlingen en leerkrachten verdwenen niet. In de zomervakantie van 2018 heeft het binnenklimaat opnieuw de aandacht gekregen en zijn de nodige aanpassingen gedaan en ruimtes buiten gebruik gesteld. Uiteindelijk hebben ook deze aanpassingen het binnenklimaat niet verbeterd en is in oktober 2019 het probleem opnieuw ter discussie gesteld.
Onderzoek
In november zijn er nieuwe onderzoeken gedaan naar de luchtkwaliteit en de huidige staat van het gebouw. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met ouders, leerkrachten, de voorzitters van de medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR), gemeente en GGD. Uit dit onderzoek bleek, dat door de aanwezigheid van schimmels onder de grond, de vloer en balken zijn aangetast. Dit verklaart ook de slechte luchtkwaliteit in de school.
Stand van zaken
In december zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd, mede op verzoek van de ouders. Uit deze onderzoeken concludeert het bestuur van mijnplein dat het schoolgebouw ongezond en deels onveilig is voor leerlingen en leerkrachten. Op donderdagavond 30 januari 2020 sprak het bestuur mijnplein met ouders over resultaten van de onderzoeken en de drie scenario’s die zijn uitgewerkt met betrekking tot de toekomst van de school. De scenario’s variëren van noodlokalen bij het huidige gebouw of andere scholen tot verhuizen naar het gebouw van De Holsthoek in Den Nul.
Toekomst
Het bestuur van mijnplein neemt volgende week een besluit over de toekomst van het schoolgebouw. In dit besluit worden alle conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeken en de gesprekken met ouders meegenomen. Na het formele traject volgt een definitief besluit over de toekomst van de St. Aloysiusschool in Boskamp, waarover de ouders, leerlingen en leerkrachten op korte termijn worden geïnformeerd.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht De toekomst van de St. Aloysiusschool in Boskamp verscheen eerst op Salland TV.