Extinction Rebellion Salland grijpt luchtalarm aan voor klimaatalarm

Een normale maandag ochtend in Deventer. Het luchtalarm gaat af. Precies op tijd, stipt 12 uur, Iedereen weet dat ook dit weer gewoon een test is. Niets aan de hand. Een doodgewone maandag. Maar nee, er is wel wat aan de hand. Een crisis die onze levenswijze bedreigt in elk aspect. Een echt noodgeval waar helaas nog geen alarm voor klinkt. De klimaatcrisis.
Door Extinction Rebellion Salland/Deventer
Ver weg staat Australië in brand.  Vele hectares bos branden af.  Mensen moeten hun huizen afstaan aan de vlammen. En moeten vluchten voor hun leven.  Ze moeten familieleden en brandweerlieden begraven. Meer dan 500 miljoen dieren zijn al door de vlammenzee verzwolgen.
De gigantische branden in Australië en Californië zijn nog maar een greep van de calamiteiten van de afgelopen tijd: hittegolven, verwoestijning, cyclonen en overstromingen.
Het zijn meestal de armste landen die getroffen worden. Degenen die het al zwaar hadden en die minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis.
Voor ons in het rijke Noorden is het nog ver van ons bed: wij missen alleen een witte kerst en een Elfstedentoch.  Voor de rest gaat ons leven zijn gangetje. Maar ook hier hangt een dreiging boven ons hoofd.  Het water komt. Vorige week was historicus Rutger Bregman te gast in de Wereld draait door. Hij vertelde over zijn open brief aan alle Nederlanders. Een pamflet over de stijgende zeespiegel. Over het voortbestaan van Nederland. Want dat staat op het spel. Er is een kans dat als we niks doen onze kinderen afscheid moeten nemen van steden als Den Haag of Amsterdam. Dat zegt Rutger samen met tal van Nederlandse wetenschappers. Een waarschuwing voor iedereen: klimaatverandering bedreigt het voortbestaan van Nederland.
Zelfs als het lukt om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken, dan nóg lopen we volgens het KNMI risico op een 2 meter hogere zeespiegel in 2100.
Als de aarde sterker opwarmt (tot 4 graden in 2100) dan halen we die 2 meter vrijwel zeker. Dat gaan onze kleinkinderen meemaken. En in 2200 kunnen we uitkomen op 5 tot 8 meter. De Deltawerken zijn berekend op een stijging van 40 centimeter.
Het is dus ook voor ons Nederlanders van groot belang dat we onder de 2 graden opwarming blijven. Dat kan. We Nederlanders hebben al eerder de strijd tegen het water gewonnen. Maar dan moeten wel alle hens aan dek. En de Nederlandse regering doet veel te weinig. Ze komen niet verder dan mooie praatjes en zwakke klimaatakkoorden. De reductie van CO2-uitstoot gaat veel te langzaam door hun falend beleid.  De Nederlandse staat is al 3 x aangeklaagd door Urgenda en de rechter heeft Urgenda steeds in het gelijk gesteld. Het laat duidelijk zien dat we er niet kunnen uitgaan dat de overheid zorgt voor een leefbare toekomst.
Het is aan ons, de bevolking van Nederland zelf om de regering op hun verantwoordelijkheden te wijzen.  We kunnen niet onze koppen in het zand steken. We kunnen niet afwachten en hopen dat het wel goed komt. Terwijl mensen in andere landen in hongersnood zijn. Moeten vluchten. Sterven. Terwijl straks onze kinderen het water aan de lippen staat en te maken krijgen met een tientallen keer grotere vluchtelingenstroom dan die wij kennen.
Nee, we moeten in actie komen: We moeten onze stem laten horen:  We eisen dat de overheid het eerlijke verhaal over de klimaatcrisis vertelt. We eisen dat de overheid de stappen zet die nodig zijn om de toekomst veilig te stellen. We eisen dat de lasten eerlijk verdeeld worden en dat de grootste vervuilers betalen. Dit zijn de multinationals, het bedrijfsleven, de rjike toplaag. En we eisen dat de bevolking van Nederland mag meebeslissen in welke stappen nodig zijn om de klimaatcrisis te stoppen.
Daarom roepen wij jullie op: Neem dit noodgeval serieus!  De tijd dringt en we hebben nu actie nodig! Nederland is een land van samenwerken. Dit is onze grootste uitdaging van onze Nederlandse geschiedenis. Samen kunnen we het.
Laat het alarm op de eerste maandag van de maand een reminder zijn, een wekker elke maand weer wakker schudt.
DIT IS GEEN OEFENING, DIT IS DE KLIMAATCRISIS.
Het bericht Extinction Rebellion Salland grijpt luchtalarm aan voor klimaatalarm verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Extinction Rebellion Salland grijpt luchtalarm aan voor klimaatalarm verscheen eerst op Salland TV.