Hans de Kort: wil GroenLinks nu wel of niet over roundup praten

De gemeenteraad van Raalte wil geen gesprek voeren over het gebruik van roundup op grond dat eigendom is van de gemeente. De gemeente antwoordt aan De Kort dat daar unaniem geen behoefte aan is. Dus, vraagt Hans de Kort zich af, ook PvdA en D66 zijn akkoord met roundupgebruik? En wat te denken van GroenLinks? Die roept op social media zelfs tegen te zijn.
Eerst over Roundup. Daar zit glyfosaat in. Volgens de wereld gezondheidsorganisatie is dat ‘vermoedelijk giftig’ en verkoper Bayer treft op dit moment schikkingen met mensen die het bedrijf gedaagd hebben nu ze kanker hebben wat door glyfosaat gekomen zou zijn.
Intussen zijn er gemeenten die op hun eigen grond geen roundup meer gebruiken en pachters verbieden dat spul te gebruiken. Hans de Kort vroeg de Raalter raad er op zijn minst in het openbaar over te praten, zodat de samenleving weet welke partijen voor en welke tegen zijn.
Door Hans de Kort
Ik ben enkele weken geleden bij Ralph Mulders van GroenLinks op bezoek geweest en heb hem op het unanieme besluit van de agendacommissie aangesproken. Hij antwoordde dat hij het wel degelijk geagendeerd had willen hebben voor een openbaar raadsdebat. In de antwoordbrief van de gemeenteraad staat echter in niet mis te verstane bewoordingen dat de agendacommissie unaniem heeft besloten hieraan geen aandacht meer te willen besteden.
Op mijn vraag hoeveel leden minimaal nodig zijn om een onderwerp voor een raadsdebat te kunnen agenderen, is het antwoord ook niet mis te verstaan, citaat: “De ongeschreven afspraak is, dat wanneer één lid een onderwerp wil agenderen, daaraan wordt tegemoetgekomen”.
Deze kwestie is kenmerkend voor het gedrag van de gemeenteraad zodra het over onwelgevallige onderwerpen gaat. Dan praten ze de kritische burger(s) in een persoonlijk gesprek naar de mond om maar van hem/haar af te komen. In werkelijkheid doen sommige raadsleden het voor hun collega’s in de broek.
Overigens heb ik de gemeenteraad gevraagd hun reglement aan te passen. Ik heb ze voorgesteld ‘de ongeschreven afspraak’ om te zetten in een geschreven regel. Dat is wel zo duidelijk voor de burger.
Het bericht Hans de Kort: wil GroenLinks nu wel of niet over roundup praten verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Hans de Kort: wil GroenLinks nu wel of niet over roundup praten verscheen eerst op Salland TV.