Gemeente Olst-Wijhe keert nu ook energietoeslag uit aan inwoners met een inkomen boven 120% van de bijstandsnorm

In april maakte de gemeente Olst-Wijhe bekend dat het € 900,- uitkeert aan inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. Omdat inwoners met een iets hoger inkomen ook moeite hebben met het betalen van hun energielasten kunnen ook zij aanspraak maken op een deel van de toeslag.

Moeite met betalen energielasten

Sinds begin april keert gemeente Olst-Wijhe een energietoeslag uit van € 900,- aan huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. Uit reacties van inwoners blijkt dat ook de huishoudens met een inkomen boven 120% van de bijstandsnorm moeite hebben met het betalen van hun energielasten.

Wel of geen € 900,- maakt een groot verschil

Het wel of niet ontvangen van een toeslag van € 900,- maakt een groot verschil. Het college heeft daarom besloten om de eenmalige energietoeslag deels toe te kennen aan huishoudens met een inkomen dat iets hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. De hoogte van de energietoeslag hangt af van het meerinkomen. Het meerinkomen boven 120% van de bijstandsnorm wordt dan verrekend met de energietoeslag van € 900,-. In het onderstaande schema vindt u de inkomensgrenzen:

Gezinssamenstelling Inkomensgrens voor € 900,00 energietoeslag Inkomensgrens voor € 900,00 energietoeslag Inkomensgrens voor gedeeltelijke energietoeslag Inkomensgrens voor gedeeltelijke energietoeslag
21 jaar tot AOW-leeftijd  Vanaf AOW-leeftijd 21 jaar tot AOW-leeftijd  Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.244,54 € 1.382,89 € 1.394,54 € 1.532,89
Samenwonend/getrouwd € 1.777,92 € 1.872,49 € 1.927,92 € 2.022,49
Bron: Gemeente Olst-Wijhe

Alsnog in aanmerking komen

Inwoners die in de afgelopen weken een afwijzing hebben ontvangen, maar volgens de aangepaste beleidsregels wel in aanmerking komen, ontvangen alsnog automatisch de aangepaste tegemoetkoming. Zij hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag te doen.

Inwoners die geen aanvraag hebben gedaan omdat ze dachten niet in aanmerking te komen kunnen dit alsnog doen tot en met 31 oktober 2022. De aanvraag kan worden gedaan via www.olst-wijhe.nl/energietoeslag. Op basis van inkomensgegevens wordt vastgesteld of inwoners voldoen aan de voorwaarden.

Ondersteuning bij een aanvraag

Inwoners kunnen zich melden bij het inloopspreekuur financiële tegemoetkomingen. Deze inloopspreekuren zijn elke dinsdag van 9.30 uur tot 11.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe en in het Holstohus in Olst. Ook kunnen inwoners telefonisch contact opnemen voor een aanvraag via telefoonnummer 14 0570 of 0570-568080.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico