Gemeente Raalte bepaalt koers voor komende jaren

De gemeente Raalte steeds een beetje mooier maken; dat is ons doel. Daar werken we elke dag hard aan. Tegelijkertijd kijken we ook vooruit. De kadernota 2024 – 2027 helpt ons hierbij. In dit document bepalen we richting voor de toekomst. Het college van B&W biedt de concept kadernota aan de gemeenteraad aan.

De Gemeente Raalte staat voor een aantal uitdagingen. Denk aan de overstap naar duurzame energie, het tekort aan woningen en de steeds ouder wordende samenleving. De wereld om ons heen verandert, en wij bewegen mee. Daarom richt de Gemeente Raalte zich op drie grote opgaven:

Groei van de gemeente Raalte
De gemeente Raalte gaat groeien. We bouwen de komende 10 jaar 3.000 woningen. Dat biedt kansen voor de toekomst: meer leerlingen op onze scholen, klanten voor onze winkeliers, werknemers voor onze bedrijven en leden en vrijwilligers voor onze verenigingen.

Leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken
We wonen en werken in een fijne, sociale en groene omgeving. Dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd zien we het aantal senioren en kwetsbare inwoners toenemen. Daarom is het belangrij te werken aan toekomstbestendigheid, zodat omgeving meegroeit met de inwoners. Thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, kansenongelijkheid, gezondheid en veiligheid spelen daarin een rol.

Toekomstbestendig buitengebied
Ons buitengebied is een prachtige plek. Hier ondernemen agrariërs, wordt gerecreëerd en liggen kansen voor het opwekken van duurzame energie en vergroten van de biodiversiteit. Aangekondigde maatregelen en de opeenstapeling van wet- en regelgeving zorgen voor onzekerheid. Dit heeft grote impact op allerlei vlakken en vraagt onze aandacht.

Bij de uitwerking van de drie opgaven spelen participatie, duurzaamheid en dienstverlening een belangrijke rol. Tegelijkertijd houden we oog voor de taken van vandaag en morgen, zoals onderwijshuisvesting, opwaardering van de N35 en de bestrijding van energiearmoede.

Meepraten en besluitvorming
Op 11 mei bespreekt de gemeenteraad de kadernota in een rond-de-tafelgesprek. Op 25 mei volgt de besluitvorming tijdens de raadsvergadering. Beide bijeenkomsten zijn live te volgen via raalte.notubiz.nl/live of vanaf de publieke tribune. Wil je meepraten? Dat kan tijdens het rond-de-tafelgesprek. Meld je uiterlijk 11 mei om 12.00 uur aan bij de griffie via griffie@raalte.nl.

Meer informatie
De kadernota bepaalt de koers van de gemeente Raalte. Inhoudelijke en financiële vertaling vindt later dit jaar bij de begroting plaats. Benieuwd naar de kadernota 2024 -2027? Je vindt hem hier.

Powered by WPeMatico