Gezocht: leden voor de Commissie Beeldende Kunst

De huidige Commissie Beeldende Kunst (CBK) zoekt nieuwe leden die affiniteit hebben met beeldende kunst. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte over de aanschaf van kunstwerken die veelal in de openbare ruimte staan. Het advies van de commissie heeft betrekking op prijs, keuze, aanbesteding en locatie van aan te schaffen kunstwerken.
Van commissie naar stichting
Om de Commissie Beeldende Kunst verder te professionaliseren en beter te positioneren wil de commissie verzelfstandigen tot een stichting. De huidige leden zoeken nieuwe leden die de stichting samen met hen willen vormgeven.
Kunst in Raalte
De gemeente Raalte bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie. Ed Penninks, voorzitter CBK: “Kunst in de openbare ruimte geeft kwaliteit, identiteit en als het in de bebouwde kom staat, is het een kenmerk van de wijk. Soms is een nieuw kunstwerk eerst wennen, maar daarna wordt het onderdeel van de omgeving. Het belangrijkste van de nieuwe stichting is het betrekken van burgers bij de selectie van de kunstenaar en meepraten over de invulling. Het is fantastisch bezig te zijn met je eigen omgeving, je eigen dorp en om dat aantrekkelijker te maken.”
Samenstelling Stichting Beeldende Kunst Raalte
De nieuwe stichting zal bestaan uit 5 of 7 personen. De huidige leden van de CBK stoppen zodra de stichting een feit is. Als het wenselijk is, blijven ze tijdens de opstartfase aan als adviseurs. De Commissie Beeldende Kunst (straks stichting) wordt ambtelijk ondersteund.
Wat verwacht de CBK van haar nieuwe leden?
kennis, ervaring en affiniteit met cultuur, in het bijzonder met beeldende kunst

betrokkenheid en ervaring met lokale culturele activiteiten

teamspeler

oplossingsgericht

actieve betrokkenheid bij de samenleving.

Zittingsduur en werkwijze
De zittingsduur van de leden wordt in overleg bepaald en opgenomen in de op te stellen statuten. De CBK komt 4 keer per jaar bijeen. Bij lopende kunstprojecten vaker. De vergaderingen vinden plaats in de gemeente Raalte. De voorbereiding en verslaggeving wordt uitgevoerd door de ambtelijke ondersteuner.
Vergoeding
Leden van de stichting ontvangen geen vergoeding.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ed Penninks, voorzitter van de CBK, via penninksed@gmail.com.
Meer informatie over het cultuurbeleid van de gemeente Raalte vindt u op de website van de gemeente Raalte via www.raalte.nl/kunst-en-cultuur.
Reageren?
Heeft u belangstelling voor deze functie? Mail dan voor 22 maart 2020 uw schriftelijke motivatie met CV naar jetty.looijenga@raalte.nl.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Gezocht: leden voor de Commissie Beeldende Kunst verscheen eerst op Salland TV.