Kerken die leeg komen te staan worden vast niet gesloopt

Er moeten kerken dicht in Salland. Al op heel korte termijn. Maar wat mag je met zo’n kerkgebouw? Kun je er zo maar een supermarkt in onderbrengen? Of een café? We vroegen het de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe.
Olst-Wijhe“In veel gevallen hebben kerken een maatschappelijke bestemming. Wat er vervolgens binnen deze maatschappelijke bestemming, bij recht, is toegestaan is wisselend per bestemmingsplan. Het is op voorhand, zonder de locaties te weten, dus lastig om in het algemeen aan te geven wat is toegestaan.
Maar de gemeente Olst-Wijhe werkt binnen de bebouwde kom over het algemeen vaak mee aan afwijkingsprocedures voor gebruik dat nu niet is toegestaan bij recht.
Let wel op het feit dat de kerken vaak rijksmonumenten zijn en dat er voor verandering van gebruik of bij verbouw (zowel in- als uitpandig) een monumentenvergunning nodig is.”
Met andere woorden: de kerk heeft een maatschappelijke functie, het is goed voor alternatieven in die hoek te blijven denken. Maar in elk geval in Olst-Wijhe denkt de gemeente graag mee als het bestemmingsplan veranderd moet worden. En we hoeven niet bang te zijn voor sloop of lelijke verbouwingen, want meestal gaat het om monumentale gebouwen. Dan zijn verbouwregels streng, maar bestemmingsplanregels vaak juist weer best te veranderen als dat het gebouw ten goede komt.
Raalte
Raalte schrijft dat ze met de besturen van de diverse kerken en ‘kerkenvisie’ opstelt om de (mogelijke) bestemming van de kerkgebouwen voor de toekomst uit te werken. Puur technisch heeft een kerkgebouw binnen de gemeente Raalte meestal de bestemming ‘Maatschappelijk’. Binnen deze bestemming zijn educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening  en kinderopvang, alsook ondergeschikte detailhandel en een horecabedrijf ten dienste van deze voorzieningen toegestaan.
Bij recht is er dus al veel mogelijk. Wanneer een nieuwe functie voor een leegstaand kerkgebouw niet past binnen de bestemming dan wordt er gekeken of de beoogde functie een passende functie is voor de omgeving. Als het bestemmingsplan daarvoor aangepast moet worden, moet de gemeenteraad beslissen. Anders kan vergunning worden verleend door het college van B&W.
Als een kerk een monumentale status heeft bij een transformatieproject dan moet altijd de monumentencommissie erbij te worden betrokken. Alleen gewoon onderhoud waarbij de kleurstelling niet verandert is vergunningsvrij uit te voeren.
Het bericht Kerken die leeg komen te staan worden vast niet gesloopt verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Kerken die leeg komen te staan worden vast niet gesloopt verscheen eerst op Salland TV.