Investeren in sociale ontmoetingsplekken met Sociale Hypotheek

Gemeenschapscentra, kerken, sportverenigingen, buurtcentra en culturele centra zijn belangrijke sociale ontmoetingsplaatsen voor een brede groep bewoners in buurten en gemeenschappen in Overijssel. Dit soort voorzieningen met meerdere (sociale) functies onder één dak kunnen moeite hebben om overeind te blijven vanwege de gevolgen van corona, inflatie en energieprijzen. De provincie Overijssel geeft ze een boost door een nieuwe ronde van de Sociale Hypotheek te openen. Provinciale Staten hebben een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de financiële positie en veerkracht van sociale organisaties en verenigingen te verbeteren. Financieel gezonde organisaties kunnen snel aan de slag met bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van gebouwen of het verbeteren van hun programma-aanbod. Op deze manier blijven ze ook in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijke leefomgeving in Overijssel.

Terugbetaling via activiteiten en vrijwilligerswerk

De “hypotheek” wordt niet terugbetaald met geld, maar met vrijwillige inzet voor nieuwe activiteiten in het algemeen belang van de buurt. Om te ervaren hoe dit in de praktijk werkt, bezochten Statenlid Fred Kerkhof en gedeputeerde Roy de Witte op 9 maart de Wijkeuken in het multifunctionele centrum De Enk in de wijk Assendorp in Zwolle. De hypotheek van de provincie wordt door De Enk gebruikt voor het opleiden van haar medewerkers, het versterken van haar administratieve afdeling en het bijdragen aan haar exploitatie. Als terugbetaling hebben ze de Wijkeuken opgezet. Fred Kerkhof en Roy de Witte hielpen Anja Louwerse van De Enk bij het serveren van de maaltijd en aten mee met de bezoekers.

Vergroting van de sociale rol in de buurt

Anja Louwerse is blij met de bijdrage van de provincie Overijssel. “In ons centrum worden veel ruimtes overdag en ‘s avonds verhuurd voor allerlei activiteiten die mensen zelf organiseren. Van volleybal, rolstoeldansen en bridgen tot buurtbemiddeling, informatieavonden van de gemeente of de Ondernemersvereniging tot yoga. Maar we zullen ook zelf meer activiteiten organiseren en aanbieden om de sociale rol in de buurt te vergroten, de sociale samenhang te bevorderen en eenzaamheid en sociaal isolement te verminderen. Een van deze activiteiten is de Wijkeuken, die we met behulp van de Sociale Hypotheek hebben kunnen starten. De Wijkeuken is de keuken voor de buurt, de keuken voor ons allemaal. Het doel is om samen te eten.

Vanuit de subsidieregeling zijn inmiddels 70 sociale hypotheken verstrekt, wat heeft geleid tot ruim 50.000 extra ingezette vrijwilligersuren in en rond multifunctionele accommodaties. Als deze uren worden omgezet naar betaalde arbeid, is dat zo’n €1,5 miljoen waard. Dit benadrukt opnieuw de waarde van vrijwilligerswerk in de Overijsselse samenleving. De provincie is trots op de vele organisatoren en vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties en verenigingen die zich dagelijks inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt. Dit draagt bij aan de gezondheid en leefbaarheid in Overijssel en daarom ondersteunt en stimuleert de provincie deze inzet van harte.

Extra stimulans voor energiebesparing

Naast de sociale hypotheek heeft de provincie Overijssel ook extra subsidieregelingen beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen voor bedrijven, verenigingen en (culturele) instellingen. Op deze manier ondersteunt en stimuleert de provincie de verduurzamingsinspanningen van deze organisaties om de energierekening zo snel mogelijk te verlagen. Meer informatie over deze regelingen is te vinden op www.nieuweenergieoverijssel.nl/investeren-om-te-besparen/.

Aanvragen voor de Sociale Hypotheek kunnen worden ingediend via https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/socialehypotheek.