Kandidaat-wethouder Olst-Wijhe bekend

De VVD Olst-Wijhe heeft fractievoorzitter Hans Olthof voorgedragen als kandidaat-wethouder om wethouder Bosch op te volgen, die per 1 februari 2020 stopt. De fracties van Gemeentebelangen (GB) en het CDA ondersteunen deze voordracht.

Zelfde portefeuille
Het is de bedoeling dat Hans Olthof (50) dezelfde portefeuille gaat behartigen als vertrekkend wethouder Bosch. Het gaat hierbij onder meer om de onderwerpen financiën, economische zaken, vrijetijdseconomie, sport en cultuur en vitale voorzieningen. Net als Bosch zal Olthof het wethouderschap in Olst-Wijhe parttime (0,7 fte) vervullen. Olthof heeft als raadslid bijna zes jaar ervaring opgedaan binnen het financiële en economische domein van de gemeente. Daarnaast is hij voorzitter geweest van de VVV Olst en is hij oud-lid van de Raad van Toezicht van het Sallands Bureau voor Toerisme (het huidige Salland Marketing). Zijn bekendheid met de portefeuilleonderdelen, de gemeente, het college en de organisatie maken hem volgens GB, CDA en VVD geschikt als kandidaat-wethouder. Hans Olthof is geboren in Wijhe en woont nu samen met vrouw en drie kinderen in Olst.

Spoedige invulling
De gemeente Olst-Wijhe staat de komende jaren voor veel (financiële) uitdagingen. Om de continuïteit van het dagelijks bestuur van de gemeente te waarborgen, is hoge prioriteit gegeven aan een spoedige invulling van de wethoudersvacature. Deze vacature ontstond nadat wethouder Bosch in november zijn vertrek aankondigde wegens persoonlijke redenen.
De drie fracties hopen dat de nieuwe wethouder in de raadsvergadering van 3 februari benoemd en geïnstalleerd kan worden

Het bericht Kandidaat-wethouder Olst-Wijhe bekend verscheen eerst op Salland TV.