Olst-Wijhe wacht nog even met windmolens

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om geen vergunningen af te geven voor de realisatie van windmolens tot er duidelijkheid is over de Regionale EnergieStrategie (RES) voor West-Overijssel. In die strategie komt een all over plan voor windmolens en het is beter dat maar eens eerst af te wachten.
Van de gemeente Olst-WijheWethouder Marcel Blind. “De komende tijd wordt duidelijk of het wenselijk is dat er een paar grote windparken komen in de regio of juist meer kleinere. Dat wordt in 2021 duidelijk. Daarom stellen we de raad voor dit proces af te wachten.” Maar uitstel is geen afstel: “De onderzoeksgebieden blijven in stand. Dit betekent dat als de gemeenteraad in 2021 op basis van de RES wind wil toestaan, dit in alle vijf de onderzoeksgebieden onder voorwaarden mogelijk is.”
De raad wordt wel gevraagd het resterende deel van de Olst-Wijhese bijdrage aan de RES al vast goed te keuren, zodat de plannen voor zonneparken door kunnen gaan. Die bijdrage is de laatste maanden aangepast naar aanleiding van negentig ingediende zienswijzen.
Op 24 en 25 februari behandelt de gemeenteraad de visie. Tijdens deze bijeenkomst kunnen inwoners en belanghebbenden hun mening met de gemeenteraad delen. Elke inspreker krijgt vijf minuten spreektijd. Aansluitend kunnen de raadsleden verduidelijkende vragen stellen. Later op de avond kunnen de raadsleden vragen stellen aan de wethouder. Aan het eind van de beeldvormende raadsbijeenkomst besluiten de raadsleden of de beeldvorming compleet is en een oordeelsvormende bijeenkomst kan worden gepland. Aanmelden om in te spreken kan tot 17 februari 12.00 uur via griffie@olst-wijhe.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer, woonplaats en voorkeursdatum.
Wat is de Regionale Energiestrategie?Nederland staat voor een grote energieopgave. Ons klimaat verandert en de fossiele brandstoffen raken op. Daarom gaat Nederland naar een volledig duurzame energievoorziening; onze energie wordt straks volledig opgewekt in het landschap. Dit heet de energietransitie. Deze transitie zorgt ervoor dat ons landschap de komende 30 jaar gaat veranderen. De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom is Nederland opgedeeld in 30 regio’s die samen elk een Regionale Energiestrategie maken: de RES. In West-Overijssel gebeurt dat in een samenwerkingsverband van 11 gemeenten, de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en netbeheerder Enexis. In dat samenwerkingsverband wordt samen gewerkt met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio. Samen onderzoeken de partijen de mogelijkheden in de regio. Waar is plek voor wind en/of zon en voor hoeveel? Clusteren of spreiden (een paar grote parken of juist meerdere kleine)? Hoe kunnen de warmtebronnen in de regio worden verdeeld, zodat er geen aardgas meer nodig is? Levert het genoeg duurzame energie op en kan het netwerk al die lokale energie aan?
Het bericht Olst-Wijhe wacht nog even met windmolens verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Olst-Wijhe wacht nog even met windmolens verscheen eerst op Salland TV.