Waterschap “dik tevreden” over controle op schoonmaak van sloten met satelliet

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kijkt tevreden terug op de controle van het schoonmaken van sloten met satellietbeelden. Na een eerdere succesvolle test in een klein gebied, voerde het waterschap dit afgelopen najaar voor de eerste keer gebiedsbreed uit. Deze digitale slotencontrole levert tijdwinst op en bespaart kosten.  WDODelta is het eerste waterschap in Nederland dat deze nieuwe werkwijze hanteert. Ook de resultaten uit de controle stemt tot tevredenheid. Maar liefst 94 procent van de sloten zijn goed schoongemaakt.
Door Herald van Gerner
Ieder jaar controleert het waterschap 8.000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt door de eigenaren, veelal agrariërs. Het gaat hierbij om een totale lengte van ongeveer 2.500 km. Tot voorheen was hiervoor de inzet nodig van veel medewerkers. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren. Dit is efficiënter en bespaart kosten. Met deze ‘digi-schouw’ (schouwen is historisch vakjargon voor controleren/inspecteren) brengen satellietbeelden in kaart hoe de sloten zijn onderhouden en zijn schoongemaakt. Medewerkers hoeven hierdoor in het veld alleen nog die locaties te beoordelen die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen. Dit jaar dus slechts 6 procent van de 8.000 sloten.  
Hoe werd de controle uitgevoerd?In de periode eind oktober-half november maakte een satelliet foto’s van het hele werkgebied. Een computerprogramma analyseerde de foto’s en beoordeelde in welke sloot te veel begroeiing in het water stond en in welke niet. Bestuurslid Herman Odink: “Ondanks de succesvolle test van vorig jaar was het best spannend om nu het hele werkgebied te controleren via een satelliet. Met de resultaten zijn we dik tevreden, het systeem functioneerde goed. Komend jaar gaan we het verder optimaliseren. De digi-schouw is een concreet voorbeeld uit het programma Digitale Tansformatie waarmee het waterschap bezig is. Odink: “Ook in de watersector staat innovatie en het gebruiken van nieuwe technieken niet stil. Daar kunnen we  ons voordeel mee doen, zodat we nog effectiever en efficiënter werken aan droge voeten en schoon water in sloten, kanalen, weteringen, rivieren, vijvers en grachten.”
Aan- en afvoer waterHet waterschap controleert ieder jaar in november of de zogenoemde ‘schouwsloten’ goed zijn schoongemaakt. Dit is noodzakelijk, omdat achterstallig onderhoud kan leiden tot wateroverlast of beperkingen in de aan- en afvoer van water. In het werkgebied dat zich grofweg uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen controleerden voorheen zo’n 60 medewerkers  in het veld met een iPad de sloten. Hier waren ze ongeveer een week mee bezig. Dit keer waren gemiddeld slechts twee medewerkers één dag op pad.”
Het bericht Waterschap “dik tevreden” over controle op schoonmaak van sloten met satelliet verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Waterschap “dik tevreden” over controle op schoonmaak van sloten met satelliet verscheen eerst op Salland TV.